Tovább a tartalomhoz

Az Nkt. 19. § (1) alapján a nevelési-oktatási intézmények, pedagógiai szakszolgálati intézmények és fenntartóik, valamint a pedagógusok munkáját, továbbá a tanulói érdekvédelemmel összefüggő tevékenységet pedagógiai-szakmai szolgáltatások segítik. Ilyen pedagógiai-szakmai szolgáltatás a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók támogatásához kapcsolódó korai jelző- és pedagógiai támogató rendszer működtetése.

További információért keressék bizalommal Sápi Mária pedagógiai előadót.

A lemorzsolódás megelőzésének, csökkentésének aktualitásai (2016)

Az EU2020 stratégiához kapcsolódóan Magyarország vállalása, hogy a korai iskolaelhagyók arányát 10%-ra csökkenti. Ehhez kapcsolódóan Köznevelési törvény (2011. évi CXC. tv.) 2015. január 1-től bevezette a „lemorzsolódással veszélyeztetett tanuló” fogalmát és e fogalomhoz kapcsolódóan tennivalókat is megfogalmazott a köznevelési rendszer több szereplője számára. E tennivalók tekintetében még nagy a bizonytalanság. Mind a szakmai alapok, mind az informatikai háttér kidolgozása folyamatban van még. Jelen összefoglaló a különböző fórumokon elérhető aktualitásokról ad áttekintést, valamint a Református Pedagógiai Intézet – mint pedagógiai-szakmai szolgáltató – számára e területen meghatározott tevékenységeiről ad összefoglalást.
Formátum: pdf Méret: 360405KB

Letöltés A lemorzsolódás megelőzésének, csökkentésének aktualitásai (2016)