Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány (MRSZ) az ECARO/PCA2022113 azonosítószámon nyilvántartott, az UNICEF (az ENSZ Gyermeksegélyezési Alapja) támogatásával megvalósuló projekt lebonyolítása céljából együttműködési megállapodást kötött a Református Pedagógiai Intézettel (RPI).

A projekt fő célja: a hazai hátrányos helyzetű, valamint hazánkba érkező ukrán menekült gyermekek, fiatalok és gondviselőik támogatása természetbeni adományokkal, fejlesztő foglalkozásokkal, illetve oktatási integrációjuk segítése innovációs oktatási csomaggal. 

Az RPI az alábbi feladatokat látja el a Megállapodás keretében, amelyek megvalósítására a MRSZ a Projekt keretén belül támogatást biztosít:

  • Az iskolavezetés szükségletfelmérése a kapacitásuk fejlesztése érdekében
  • Az elvégzett felmérések alapján szakmai tréningek szervezése az iskolák vezetőinek
  • A szülő-tanár szövetség megalapítása, amelynek célja a magasabb szintű és minőségű együttműködés fejlesztése
  • A tanárok kapacitásfejlesztése szükségleteik felmérése által, fókuszcsoportos beszélgetéseken keresztül
  • Gyermek fókuszú tréningek szervezése tanároknak
  • Pszichológiai elsősegélynyújtás tréning szervezése
  • A létrehozott pedagógiai gyakorlatok tantermi megfigyelése

A menekült – és más hátrányos helyzetű – gyermekek, tanulók ellátására indokolt a magyarországi köznevelési rendszer pedagógusainak célzott módszertani támogatása. A módszertani támogatás egyik eleme az – elsősorban folyamatba ágyazott – pedagógus-továbbképzések biztosítása.

A szakmai projekt elsősorban a református köznevelési hálózatban foglalkoztatott pedagógusok szakmai támogatására fókuszál, de az elterjesztés szakaszában lehetőséget biztosít más intézményfenntartónál foglalkoztatott pedagógusok képzésére is. A projekt során a képzéssel elért pedagógusok száma minimum 1200 fő. Ez a református pedagógusok számának kb. 25%-a.

A projektről részletesebben itt tájékozódhatnak.