Tovább a tartalomhoz
„Az Úr rendelt a kollégiumi pályára” – Beszélgetés Rozgonyi Zoltán internátusi nevelőtanárral

Harminchárom éve pedagógus, 2005 óta dolgozik a DRK Diákotthonában Rozgonyi Zoltán. Tanulmányait Miskolcon és a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Karán végezte. Műszaki szakoktatói diplomája mellett pedagógia szakos bölcsész és tanár, valamint pedagógiai szakértő. Az alábbi bibliai verset ajánlja az olvasók figyelmébe: „Amilyen lelki ajándékot kaptatok, úgy szolgáljatok azzal egymásnak, mint Isten sokféle kegyelmének jó sáfárai” (1Pt 4,10). És idéz Füle Lajos költőtől is: „Jeleket adni, jeleket hagyni, / Ha elmegyünk is, jelnek maradni, / Beszédes jelnek lenni a hitben, / Mint akit jelnek rendelt az Isten.” Az interjút Csige Anna (11.D) és Kereszti Lél Bulcsú (9.Ny) készítették tanár úrral.

Kell-e félni a mesterséges intelligenciától az oktatásban?

Vajon milyen hatással van, illetve lesz a szervezett nevelés-oktatásügyre az a digitális technológiai változás, amelynek új főszereplője, a mesterséges intelligencia már a „spájzban van”? A Reformátusok Lapja Szontagh Pál köznevelési szakértőt, a Református Pedagógiai Intézet igazgatóját, a Károli Gáspár Református Egyetem Pedagógiai Kara főiskolai tanárát kérdezte, aki szerint javunkra lehet és kell fordítanunk a kikerülhetetlen jelenséget.

Iskolai egészségfejlesztéshez szükséges kompetenciák és ismeretek oktatásának újszerű megközelítése a pedagógusképzésben

Az "Interdiszciplináris pedagógia és a korszakváltás bizonytalansága" című tanulmánykötetben jelent meg Sápi Mária kollégánk Rákosy Zsuzsával közösen jegyzett "Iskolai egészségfejlesztéshez szükséges kompetenciák és ismeretek oktatásának újszerű megközelítése a pedagógusképzésben" című tudományos közleménye. A kötetben a 263. oldaltól kezdve olvasható.

A gyermek a saját Istenével érkezik a hittanórára

A gyermekeket tanító felnőttek felelőssége, hogy hiteles és vonzó istenképet képviseljenek – véli Szászi Andrea református lelkipásztor, hittanoktató-vallástanár, pszichopedagógus és keresztyén szemléletű coach.

CsodaGyerek Konferencia Debrecenben

A Református Pedagógiai Intézet újra megrendezte Debrecenben a CsodaGyerek Tehetségkonferenciát. A cél ezúttal is az volt, hogy együttműködő partnereikkel előadásokkal, jó gyakorlatok bemutatásával segítsék a pedagógusokat, nevelőket a tehetség felismerésében, fejlesztésében.

Interjú Dr. Szontagh Pállal a Csoda.Gyerek konferenciáról

Az Európa Rádió interjút készített Dr. Szontagh Pállal, a Református Pedagógiai Intézet igazgatójával. A riporter: Oláh Ilona.

Másfél méterenként leásni, újraalapozni

A Reformátusok Lapja interjúja a Református Óvodák 30. Kárpát-medencei Szakmai Találkozója egyik előadójával, Fodorné Ablonczy Margittal.

Versenyben az evangéliumért

"A vetélkedő ideje alatt lelkész-vallástanár fórumot tartottak. Az alkalmat Csőri-Czinkos Gergő, a Református Pedagógiai Intézet katechetikai szakértője vezette. – Azok az újítások kerülnek középpontba, amelyeket a katechetikai intézet kidolgozott, az aktuális feladatokról, képzésekről beszélünk – magyarázza Csőri-Czinkos Gergő, aki kiemeli: a legfontosabb a találkozás."

Kollégánk publikációja rangos nemzetközi folyóiratban

Pedagógiai előadónk, Sápi Mária az MTA által koordinált tudományos munkacsoport tagjaként fontos tanulmányt publikált egy nagy presztízsű nemzetközi folyóiratban. A széles körű adatfelvételen alapuló kutatás eredményeit bemutató tanulmány magyar címe: Az intézményi jellemzők hatása az iskolai alapú általános addiktológiai prevenció megvalósítására.

Beszélgetés Dr. Szontagh Pállal a kultX Rádióban

A kultX Rádió "Írásfétis" podcastjának egyik részében Dr. Szontagh Pállal beszélgettek a pedagógusok pályamotivációjáról.

Márkus Gábor kitüntetése

Komárom-Esztergom vármegye közgyűlésének rangos elismeréseit adták át csütörtökön délelőtt Dorogon a vármegye meghatározó közéleti személyiségeinek jelenlétében. Komárom-Esztergom Vármegyéért Díjat kapott kollégánk, az RPI címzetes igazgatója, Márkus Gábor.

A döntés küszöbén – óvodapedagógus hallgatók pályaszocializációja

Dr. Szontagh Pál tanulmánya a Sárospataki Pedagógiai Füzetek 32. kötetében
Formátum: pdf Méret: 1245051KB

A 6. pedagógus kompetencia és teljesítésének megítélése – egy kutatás tükrében

Bánné Mészáros Anikó tanulmánya az Iskolakultúra szakfolyóiratban

Szakmai nap Egervölgyén

Kreatív módszertani ötletek a katechézisben címmel tartott szakmai napot az Egervölgyi Egyházmegye hitoktatói, hitoktató lekészei számára Zimányi Noémi, a Református Pedagógiai Intézet munkatársa.

Terepgyakorlatot rendeztek tanároknak a Kolon-tó körül

A Református Pedagógiai Intézet és bázisintézménye, a Kecskeméti Református Gimnázium szakmai napot szervezett Tanösvények a Kolon-tó körül címmel, természettudományokat tanító pedagógusok számára. A gyakorlat középpontjában az iskolai oktató-, nevelő munka aktualitásai közül a tanösvények nyújtotta lehetőségek álltak.

Református óvodák I. Regionális Mini Találkozója Dombóváron

Hagyományteremtő jelleggel tartották meg május 19-20-án a Tolna, Somogy, Baranya vármegyei Református óvodák I. Regionális Mini Találkozóját Dombóváron. Ezen alkalom legfőbb célja, hogy a jövőben szorosabb együttműködés, közös gondolkodás mentén épüljön tovább a közösségük. (...) A program a Református Pedagógiai Intézet igazgatójának, Dr. Szontagh Pál Iván „Közösségépítés, együttműködés a református óvodában” című előadásával folytatódott, majd délután megtekinthették a református templomot és az óvodák képviselői bemutatták intézményüket.

Szakmai támogatás pedagógusoknak

Az ukrajnai menekült és más hátrányos helyzetű gyermekek nevelését-oktatását végző pedagógusok szakmai támogatására indított programot az év elején a Református Pedagógiai Intézet a Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány koordinálásával és az UNICEF támogatásával. A menekült gyermekek befogadása és a hátrányos helyzetű tanulók segítése folyamatos mentális, lelki, szervezési problémát jelenthet a pedagógusoknak, amire reflektálniuk kell az intézményeknek. Nekik segít a Református Pedagógiai Intézet, amelynek igazgatóját, Szontagh Pált kérdeztük.