A rendezvényekre on-line jelentkezhet. BelépésRegisztrációElfelejtett jelszó

Magyar Református Nevelés

Református pedagógiai folyóirat

LEGÚJABB SZÁMUNK:

 2019/3 Iránytű

 

  Ha szeretné nyomtatásban is kézhez kapni az MRN-t, megrendelőlap INNEN letölthető!

  Az MRN már megtalálható a facebookon is Magyar Református Nevelés folyóirat címen.

 SZERZŐINKNEK - tudnivalók, tematikus számok, formai követelmények

Előző lapszámaink:

  2019/2 Középiskolás fokon

 2019/1 VezetŐ

  2018/4. Kreatív hittan

 

   2018/3. Mit? Miből? Hogyan?

 

 2018/2 "Velünk az Isten!"

  2018/1 "Reformáció 500+"

 2017/4. "A Z generáció katechézise"

 2017/3. "A református Arany János"

 2017/2. szám "Megújuló katechézis"

 2017/1. szám "Hitvallás és hivatás"

 

Archív lapszámaink itt találhatóak:

 

Tanulmányok készítéséhez és beküldéséhez kérjük, hogy vegyék figyelembe ezeket a formai szempontokat!

Megjelenik elektronikusan, évente 4 szám. Letölthető: http://refpedi.hu/mrn

ISSN: 1585-7565

Kiadja a Református Pedagógiai Intézet (RPI), 1042 Viola utca 3-5.

Felelős kiadó:Református Pedagógiai Intézet Igazgatója

Főszerkesztő:  Dr. Szontagh Pál

A folyóirat szakértői lektorálási folyamatot követően jelenik meg. Ennek során egy külső és egy belső lektor (szerkesztőbizottsági tag) véleményezi a beküldött tanulmányt és javasolja a megjelentetését. A szerkesztőbizottság tagjai az MRE elismert, PHD fokozattal rendelkező szakemberei pedagógiai vagy katechetikai, valláspedagógiai területen.

A szerkesztőbizottság tagjai:

Pedagógiai tanulmányok lektorai:

Dr. Szenczi Árpád, KRE-TFK

Dr. Pompor Zoltán, MRE

Dr. Szontagh Pál,  RPI

A valláspedagógiai tanulmányok lektorai:

Dr. Siba Balázs, KRE-HTK

Szabóné Dr. László Lilla, PRTA

Dr. Szászi Andrea, RPI

Szerkesztőbizottsági titkár, olvasószerkesztő: Bajnokné Vincze Orsolya

Tördelő: Rezessy Szabolcs

A szerkesztőség fenntartja a jogot a kéziratok nyelvi-stiláris javítására, a szerkezeti elemek egységesítésére, a logikai hibák korrigálására és a tipográfia kialakítására. Az egyes közlemények tartalmáért a szerző a felelős.

© Református Pedagógiai Intézet