Mozgás munkacsoport

Kiemelt cél, feladat

- Az óvodai mozgás szerepe a személyiségfejlesztésben.

- Esélyegyenlőség és hátránykompenzáció tehetségprogramok megszervezése.

- Tehetségműhelyek alakítása, személyi és tárgyi feltételei, munkaterve.

- „A mozgásos akadálypályák alkalmazása a mindennapi mozgásfejlesztésben.”

- Mozgástapasztalatok bővítése, készségek és képességek alakítása és fejlesztése.

Testi képességek fejlesztése: speciális játékeszközök alkalmazása a mozgásfejlesztésben (jó gyakorlatok bemutatása)

Kategória:
online (zoom)
Célcsoport:
óvodapedagógusok