A kognitív funkciók fejlesztése óvodás korban

Integrációs munkacsoport

Kiemelt cél, feladat

- Az óvodapedagógusok támogatása, iránymutatás, mellyel elősegíthetik a problémákkal küzdő gyermekek beilleszkedését, a szociális készségek/képességek fejlődését a csoport minden gyermeke számára.

- Megoldások keresése az egyenlő esélyek biztosítására.

(A gyermek, a csoport, a családi háttér megismerése; az óvoda erőforrásainak feltérképezése; szakemberszükséglet; támogató szakmai háttér kiépítése; az együttműködés kereteinek, lehetőségeinek feltárása; intézményi dokumentumok elemzése.)

Kategória:
online (zoom)
Célcsoport:
óvodapedagógusok