Végzettségei: református hittanoktató, vallás- és kollégiumi nevelőtanár, pénzügyi és számviteli ügyintéző. A Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolán 2016-ban végzett mint hitoktató, majd 2021-ben elvégezte a Károli Gáspár Református Hittudományi karon a vallástanári szakot. 9 éve tanít Szigethalom két általános iskolában és négy óvodában mint református hittantanár. A Szigethalmi Református Egyházközség gyülekezetében a hittanoktatásért és gyülekezeti gyermekalkalmakért felelős presbiter. 2022-től az RPI katechetikai ügyintézője. 3 gyermekével és férjével Szigethalmon él.