2001-ben szerzett oklevelet óvodapedagógus szakon. Három gyermeke van. 11 évet töltött főállású anyként gyermekei nevelésével. A 2006-ban megalakult Lámpás Református Óvoda munkaközösség vezetője volt. 2010-ben közoktatás vezetői szakon szakvizsgázott és az óvoda vezetője lett. Az intézmény szervezeti átalakulása után a Bocskai István Református Oktatási Központ Lámpás Óvodájának tagintézmény vezetőjévé nevezték ki.

2022-től a Református Pedagógiai Intézet főállású munkatársa.

Sok éves tapasztalattal rendelkezik mind az óvodavezetés, mind a református nevelés területén. Szakmai múltja alatt nagy gyakorlatra tett szert az óvodapedagógusokkal, a szakmai munkát segítő munkatársakkal, pedagógiai szakszolgálattal, szülőkkel, fenntartóval, gyülekezettel való kommunikációban, kapcsolattartásban.

Elkötelezett híve a református oktatásnak.

Az RPI munkatársaként segíti a református nevelés-oktatás céljait, feladatait, elsősorban az óvodai nevelés területén.

Hitvallása: „Jobban boldogul kettő, mint egy: fáradozásuknak szép eredménye van. Mert, ha elesnek, az egyik ember fölemeli a társát. A hármas fonál nem szakad el egyhamar.” /Préd. 4:9-12/