Református lelkipásztor, hittanoktató-vallástanár, pszichopedagógus és keresztyén szemléletű coach.

2001 óta szolgál gyermekek és fiatalok között. Tanított a Diószegi Kis István Református Általános Iskolában Berettyóújfaluban, a DRK Dóczy Gimnáziumában Debrecenben vallástanárként. Református lelkészként végzett hittanoktatást Nyírbátorban, Berettyószentmártonban, Méhteleken. 2009. óta Budapest-Zuglói Református Egyházközség szolgálattevőjeként állami általános iskolában tanít. Oktatott a Kölcsey Ferenc Tanítóképző Főiskolán, a DRHE-n, jelenleg óraadó a KRE-HTK-n.  A DRHE-n szerzett PHD fokozatot katechézisből. 2007 óta dolgozik az RPI-ben. Szakterülete: 3-18 éves diákok katechézise, érzelmi fejlesztés, gyógypedagógiai kérdések a katechézisben, magatartási és viselkedési problémák a hittanórán, hit- és erkölcstan tantárgygondozás, tanterv és taneszköz fejlesztés, katechetikai szaktanácsadás, gyülekezeti és iskolai hittanoktatás aktuális kérdései. A Magyar Református Nevelés folyóirat szerkesztőbizottsági tagja. 

Kutatótanárként témája a gyermekek és a pedagógusok rezilienciájának fejlesztési lehetőségei.