Református lelkipásztor, vallástanár, mentálhigiénés szakember, vizsgaelnöki szakértő. A veresegyházi református gyülekezetben beosztott lelkészként szolgál, főként a gyülekezet fiataljainak szervez programokat, ifjúsági táborokat. A Veresegyházi Katolikus Gimnáziumban óraadó vallástanárként dolgozik a 9-12. évfolyamos diákoknak református hit- és erkölcstant tanít.

Az RPI munkájába 2018 szeptemberétől kapcsolódott be katechetikai szakértőként.  Főbb tevékenységi köre a középiskolai taneszközfejlesztés, a vallástanári munka személyes és szakmai támogatása, segítése. Fontos szakmai célkitűzése a református keresztyén értékrend továbbadása, a tanulók mentális és hitbeli fejlesztése, támogatása.

Szabadidejében olvas, kirándul, sportol, zenét hallgat. Szívesen gitározik. Családos, két gyermeke van. Kamilla 16, Vince 9 éves.

Igei mottója: Te maradj meg abban, amit tanultál, és amiről megbizonyosodtál, tudván, kiktől tanultad.  (2Tim 3,14.)