Matematika-kémia-számítástechnika szakos általános iskolai tanár, közoktatási vezető, pedagógiai mérés-értékelés MA, köznevelési szakértő tanügyigazgatás és mérés-értékelés szakterületeken. Mesterpedagógusként szaktanácsadó. Szakterületei: informatika és digitális-IKT tantárgygondozói szakterületek, intézményfejlesztés, pedagógiai mérés-értékelés.

1986 óta pedagógus. Tanított többek között a miskolci Jókai Mór Református Általános és Alapfokú Művészeti Iskolában, ahol 2009-2013 között igazgatóhelyettes is volt.

2014-től 2021-ig az oktatási rendszer átalakítása, pedagógus életpálya modell kiépítése, lemorzsolódás csökkentése témákban részmunkaidőben vagy rövidebb megbízások során dolgozott az Oktatási Hivatalnak, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézetnek és az egykori Educatio-nak.

2015-2023 között a Károli Gáspár Református Egyetem pedagógus jogi szakokleveles és pedagógus szakvizsgás képzésein több tárgyat is oktatott.

2013-tól dolgozik az RPI miskolci telephelyén. Szakmai szolgáltatási területe a pedagógiai mérés-értékelés. A Miskolc-Tetemvári Református Egyházközség gyülekezetének tagja. Férje, két felnőtt lánya és két unokája van.