Megjelent Szontagh Pál, Tolnai Ágnes, Váradi Ferenc és Váradi-Kusztos Györgyi új monográfiája, a PEDAGÓGUSKÉP(ZÉS). A kötetben ismertetett kutatás a Református Pedagógiai Intézet korábban megkezdett kutatásaihoz kapcsolódva, a Kar pályaszocializációs gyakorlatát elemezve, a kari DPR-rendszer és egyéb, a pályaszocializációt támogató, meglévő hallgatói szolgáltatások vizsgálata révén kíván további ismeretekkel szolgálni a pálya- és hivatásszociológia területén.

Megjelent Szontagh Pál, Tolnai Ágnes, Váradi Ferenc és Váradi-Kusztos Györgyi új monográfiája, a PEDAGÓGUSKÉP(ZÉS).

A kötet a Károli Gáspár Református Egyetem Pedagógiai Kara (KRE PK) Gyakorlati felkészítés, pálya- és hivatásszocializáció a református pedagógusképzésben kutatási pályázatának A református pedagógusképzés eredményei a pálya- és hivatásszociológiai folyamat horizontján alprojektje keretében készült el.

A kutatás a Református Pedagógiai Intézet korábban megkezdett kutatásaihoz kapcsolódva, a Kar pályaszocializációs gyakorlatát elemezve, a kari DPR-rendszer és egyéb, a pályaszocializációt támogató, meglévő hallgatói szolgáltatások vizsgálata révén kíván további ismeretekkel szolgálni a pálya- és hivatásszociológia területén. Az elméleti kutatást, az adatelemzést, valamint a kvalitatív módszereket is felhasználó kutatás célja a pálya- és hivatásszocializációt segítő és gátló tényezők pontosabb megismerése, a felsőfokú képzések és maga az intézményrendszer alkalmasabbá tétele arra, hogy a megfelelő minőségű és elkötelezettségű munkaerőt képes legyen pályán tartani, motiválni, fejleszteni.

A monográfia olvasható és letölthető itt.