Nagy sikerrel zajlottak le az RPI hagyományos tanévkezdő Országjáró konferenciái Budapesten és Debrecenben.

Az "Egymás terhét hordozzátok..." című konferenciákon Gér András zsinati tanácsos és Bruckner László főigazgató (MRE Oktatási Szolgálat) tartott előadást a református egyház szerepvállalásáról a társadalmi inklúzió szolgálatában. A református szeretetszolgálat intézményesült jó gyakorlatairól Czibere Károly főigazgató (MRE Szeretetszolgálat) és Eperjesi Tamás osztályvezető (MRSZ) beszélt. Thaisz Miklós kuratóriumi elnök a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Iskola Alapítványának jó gyakorlatait osztotta meg a református pedagógusokkal. Szűcsné Tihanyi Gyöngyi igazgató (Julianna Református Általános Iskola, Budapest) és Makkainé Chmara Marianna igazgató (Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola és Óvoda, Tiszaújváros) a menekült gyerekek ellátásának tapasztalatait osztotta meg a jelenlevőkkel, Majorosné Lasányi Ágnes igazgató (Evangélikus Pedagógiai Intézet) az evangélikus egyház által szervezett ukrán menekültiskola történetét ismertette. A plenáris előadásokat követő szekciófoglalkozásokon gyakorlatorientált tréningeken érzékenyítettük a pedagógusokat a hátrányos helyzetű és menekült gyermekek nevelésének módszertanára.

A konferencia plenáris előadásainak prezentációi honlapunkról letölthetők.