A 2000-ben alapított, majd 2017-ben újraindított Magyar Református Nevelés folyóirat történetében jelentős mérföldkő a 2024-es esztendő. Az elmúlt hét év tapasztalatai, valamint kedvező szakmai és olvasói visszajelzések alapján szerkesztőségünk jelentős fejlesztésekre szánta el magát. A megújulásnak ma már Olvasóink által is érzékelhető főbb lépései a következők:

  • a lap önálló honlapjának (refneveles.hu) elindítása;
  • angol és magyar nyelvű absztraktok megjelenítése a Tanulmányok rovatban;
  • a folyóirat tanulmányainak regisztrálása a DOI (Digital Object Identifier) rendszerben;
  • a kettős vak lektorálás (double-blind peer review) lektori körének kibővítése;
  • Tudományos Tanácsadó Testület (Scientific Board) létrehozása;

A lap tudományos színvonalának megőrzése és fejlesztése érdekében a keresztyén/keresztény neveléstudomány területén ismert és elismert szakembereket kértünk fel az MRN Tudományos Tanácsadó Testületében való részvételre. Olyan kollégák ők, akik szakmai kapcsolatrendszerükkel, látásmódjukkal, a keresztyén/keresztény nevelés-oktatás iránti elkötelezettségükkel példát mutatnak és példát adnak mindannyiunknak. Megtiszteltetésnek tartjuk, hogy minden jelöltünk vállalta a felkérést. Köszönjük, hogy szakértelmükkel segítik munkánkat és tudományos tekintélyükkel fémjelzik folyóiratunkat! Szerkesztőségünknek továbbra is célja a lap szakmai látókörének kiterjesztése a felekezetközi kutatásokra a keresztyén/keresztény pedagógia horizontján, a nemzetközi szakmai kitekintés hangsúlyosabbá tétele, a pedagógusképzés és -továbbképzés fókuszba helyezése, a katechézis és a teológia kortárs kihívásainak elemzése. Továbbra is örömmel várjuk a kéziratokat tematikus számainkba határon innen és túlról, szeretnénk folyóiratunkat megőrizni a keresztyén/keresztény neveléstudomány mértéktartó, mértékadó és irányt mutató fórumának.