A mai napon megjelent a Református Pedagógiai Intézet (RPI) igazgatói állására kiírt vezetői pályázat. Ezzel kapcsolatban számos írásos és telefonos megkeresést kaptunk, melyekkel kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatjuk tisztelt Partnereinket.

Dr. Szontagh Pál igazgató második vezetői ciklusa 2024. július 31-én lejár. A fenntartó, az Igazgatótanács és a kollégák bíztatása és támogatása ellenére, külső körülmények és személyes okok miatt, igazgató úr úgy döntött, hogy a 2024-2029 közötti vezetői ciklusban nem kíván intézményvezetőként dolgozni az RPI-ben. Döntése indokait a munkatársi közösséggel és a fenntartó illetékeseivel részletesen ismertette, ám a nyilvánosságban nem kívánja tovább részletezni.

Dr. Szontagh Pál munkáját a Púétv. 73.§ (12) alapján pedagógiai szakértőként, címzetes igazgatóként kívánja folytatni az RPI-ben, illetve tovább dolgozik a Károli Gáspár Református Egyetem főiskolai tanáraként is.