A rendezvényekre on-line jelentkezhet. BelépésRegisztrációElfelejtett jelszó

Tájékoztató a 2018. évre vonatkozó pedagógusminősítés feltételeiről, határidőiről

Az oktatásért felelős miniszter 2017. február 28-án közzétette a 2018. évre vonatkozó pedagógusminősítési keretszámot, a minősítési tervbe történő felvétel különös feltételeit Miniszteri Közleményében, amely itt elérhető.

A közlemény adatolható elemeit az alábbiakban szedtük sorba:

 • A 2018. évre vonatkozó pedagógusminősítési keretszámot35 000 főben határozta meg
 • Akik jelentkezésüket követően bekerülnek a 2018. évi minősítési tervbe, azok számára a részvétel kötelező. Visszalépésre nincs lehetőség, ezért a feladatok mérlegelése mellett kell döntést hozni a jelentkezésről.
 • A kiírás szerinti különös feltételeknek legkésőbb ajelentkezés időpontjában (2017. március 31.) kell megfelelni.
 • Minősítési eljárások előzetes dokumentációját, a portfóliót/pályázatot 2017. november 25-éig kell elkészíteni.
 • A jelentkezést a pedagógus kezdeményezi úgy, hogy a jelentkezési lap két példányát aláírva 2017. március 31-éig benyújtja az intézményvezetőnek, ahol aktív jogviszonya van. Korábbihoz képest rövidebb a jelentkezési időszak!
 • A jelentkezéseket az intézményvezető az informatikai felületen2017. április 15-éig véglegesíti.
 • A pedagógusokat az OH értesíti a jelentkezés megtörténtérőla KIR személyi nyilvántartásban rögzített e-mail címükön.
 • Amennyiben 2017. április 15-ig az intézményvezető nem, vagy hibásan rögzítette a jelentkezést, a jelentkező pedagógus, az Oktatási Hivatal területileg illetékes Pedagógiai Oktatási Központja részére benyújtott, aláírt kérelemmel 2017. május 10-éig még kérheti a 2018. évi minősítési tervbe való felvételét, vagy az adatok helyesbítését.
 • Az Oktatási Hivatal ellenőrzi a rögzített adatokat, és az oktatásért felelős miniszter 2017. június 20-áig dönt a következő évben minősítő vizsgán, minősítési eljárásban részt vevő pedagógusok köréről.
 • A döntés meghozatalát követően, legkésőbb 2017. június 30-áig értesíti a pedagógus kollégákat és a munkáltatókat.
 • A díjköteles eljárásoknál (megismételt minősítő vizsga vagy minősítési eljárás, Mesterpedagógus/ Kutatótanár célfokozat eljárása) díjbefizetésre 2017. június 30-át követően harminc nap áll rendelkezésre a bekerült jelentkezőknek.

Az Oktatási Hivatal valamennyi köznevelési intézmény számára megküldi a jelentkezéssel kapcsolatos fontos és hasznos információkat, valamint a jelentkezési lap nyomtatványát.

Jelentkezésre kötelezettek:

 • akik gyakornoki ideje a 2018. évben jár le,
 • akiknek első minősítő vizsgája sikertelenül zárult és meghosszabbított gyakornoki idejük a kormányrendelet alapján 2018. évben jár le,
 • NOKS dolgozók akik rendelkeznek pedagógus szakképzettséggel, szakképesítéssel és a gyakornoki idejük 2018. évben jár le,
 • Gyvt. hatálya alá tartozó intézményekben, pedagógus munkakörben, egységes óvoda-bölcsődében felsőfokú végzettséggel kisgyermeknevelő munkakörben foglalkoztatottak, akiknek a gyakornoki ideje a 2018. évben jár le.

Minősítési eljárásra jelentkezhetnek:

 • Pedagógus I. fokozatba sorolt pedagógusok, akik legalább 20 év szakmai gyakorlattal rendelkeznek.
 • Pedagógusok, akik legalább 8 év szakmai gyakorlattal és pedagógus szakvizsgával rendelkeznek.
 • Pedagógus I. vagy ideiglenesen Pedagógus II. fokozatba sorolt pedagógusok, akik minősítési eljárása sikertelenül zárult 2015. vagy 2016. évben.

Mesterpedagógus fokozathoz szükséges minősítési eljárásra jelentkezhetnek:

 •  Pedagógus II. fokozatba besorolt pedagógusok, akik legalább 32 év szakmai gyakorlattal és pedagógus szakvizsgával rendelkeznek.
 • Pedagógus I. vagy Pedagógus II. fokozatba besorolt pedagógusok, akik a tanfelügyeleti és pedagógusminősítési szakértői, továbbá a szaktanácsadói feladatok ellátásra jelentkeznek, és már rendelkeznek a megadott feltételekkel (legalább 14 év szakmai gyakorlat, pedagógus-szakvizsga, és megfelel az OH továbbiakban megadott feltételei)

Kutatótanár fokozathoz szükséges minősítési eljárásra jelentkezhetnek:

 • 2017. március 31-én aktív jogviszonnyal rendelkező végleges Pedagógus II. vagy Mesterpedagógus fokozatba besorolt pedagógusok, akik rendelkeznek (legalább 14 év szakmai gyakorlati idő, a munkakörük ellátásához szükséges végzettséghez és szakképzettséghez kapcsolódó szakterületen szerzett tudományos fokozattal vagy 1984. szeptember 1-jeután szerzett egyetemitudományos fokozattal (dr.univ.) rendelkeznek, és rendszeres szakmai publikációs tevékenységet folytatnak)

A különös feltételeknek legkésőbb a jelentkezés időpontjában (2017.03.31.) kell megfelelni.

Amennyiben kérdés merül fel a jelentkezéssel kapcsolatban, a RPI kollégái állnak rendelkezésre. Előreláthatóan idén is a nyár elején és ősszel szervezünk portfólió-készítő egy napos képzéseket a jelentkező kollégák számára, melyet aktuálisan meghirdetünk majd honlapunkon.