A rendezvényekre on-line jelentkezhet. BelépésRegisztrációElfelejtett jelszó

A nevekre kattintva a református mesterpedagógus szaktanácsadók rövid bemutatkozását olvashatja.

Szaktanácsadást az intézményvezető illetve az érintett pedagógus kérhet ezen az oldalon. A szaktanácsadás igényléséhez regisztráció szükséges.

                 

 

Ablonczyné Vándor Margit (óvodapedagógus)

Albert Andrea  (matematika)

Angyal Tünde  (tanító)

Antal Klára (matematika)

Bakos Árpád István  (pedagógiai mérés-értékelés)

Baloghné Krajcsovicz Márta (óvodapedagógus)

Bánné Mészáros Anikó (informatika, intézményfejlesztés, mérés-értékelés)

Bara Sándorné  (tanító)

Bollók Gyula (tanító, kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló nevelésének segítése, mérés-értékelés)

Bütösné Heszberger Andrea  (Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló nevelésének, oktatásának segítése )

Cihat Annamária  (pedagógiai mérés-értékelés, konfliktuskezelés)

Cseh Lajosné (tanító)

Csillagné Szentgyörgyi Ágnes Ilona  (matematika)

Debreczeni János (informatika)

Dr. Molnárné Ötvös Tünde (vizuáis nevelés)

Dr. Szontagh Pál (magyar nyelv és irodalom)

Farkas Lászlóné (tanító)

Laska Erika (óvodapedgógus)

Földiné Kövendi Magdolna (történelem és állampolgári ismeretek, hon- és népismeret)

Gubánné Apostagi Erika (óvodapedagógus)

Gulyás Ágnes (tanító, mérés-értékelés)

Hegyesiné Vass Erika  (Különleges bánásmódot igénylő gyermekek, tanulók nevelésének-oktatásának segítése)

Horváth Mária Alexandra (történelem)

Hunyadiné Kalecsár Mária Viola (matematika)

Kácsor István Antal (alapfokú művészetoktatás, táncművészet)

Kálmándi Zoltánné (tanító, mérés-értékelés)

Kelemen Gabriella (tanító)

Keresztesné Csernyi Julianna  (tanító, kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló nevelésének, oktatásának segítése)

Kósáné Papp Julianna  (tanító; kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló nevelésének, oktatásának segítése; intézményfejlesztés)

Kóti Katalin  (angol nyelv; francia nyelv; mozgóképkultúra – és médiaismeret)

Kovács Zsuzsanna (tanító, intézményfejlesztés)

Lakiné Varga Katalin  (kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló nevelésének, oktatásának segítése)

László Vilmos Csongor (matematika)

Lőrinczné Gyulai Márta Hajnalka  (Biológia, Egészségtan, Természetismeret, Kémia)

Magyar József (vizuális kultúra, intézményfejlesztés)

Magyar Péterné (hittan)

Moharos Ágnes (tanító)

Molnárné Bodnár Henrietta (tanító)

Nagy Attila (tanító, intézményfejlesztés)

Nagy Lajos (angol nyelv, intézményfejlesztés)

Nagy-Czirok Lászlóné  (fizika, természetismeret, intézményfejlesztés)

Nagyné Ferencz Judit  (tanító)

Palencsár Erika (német nyelv)

Pávics Krisztina (francia nyelv)

Pörény Viktória (matematika, kémia)

Rácz Ildikó Csilla (tanító, intézményfejlesztés)

Ráski Lászlóné (tanító)

Répásiné Vadon Katalin (tanító, kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló nevelésének, oktatásának segítése)

Sápi Anikó (biológia, egészségtan, természetismeret, kiemelt figyelmet igénylő és hátrányos helyzetű gyermek, tanuló nevelésének, oktatásának segítése)

Sápi Mária  (Biológia, Egészségtan, Természetismeret)

Simonné Bozsik Anikó (tanító, mérés-értékelés)

Szabó Ildikó (fizika, természetismeret)

Szakács Erzsébet (kémia, természetismeret)

Szécsiné Fenyvesi Mária  (tanító)

Székácsné Kisvárdai Katalin (kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló nevelésének, oktatásának segítése)

Szilákné Balajti Katalin szakképzés - könnyűipar, ruhaipar)

Szilasi Viktória (hittan)

Szűcs Ágnes  (magyar nyelv és irodalom)

Tandiné Pataky Zsuzsanna  (tanító)

Tankó Istánné (magyar nyelv és irodalom)

Tófalusi Péter  (fizika)

Tomcsányiné Lucz Szilvia (magyar nyelv és irodalom, intézményfejlesztés)

Tóth Imre  (kémia)

Tóthné Bakó Zsuzsa (tanító, ének-zene)

Uherkovich Zoltán  (Földrajz, Biológia, Egészségtan, Természetismeret)

Varga-Amár Éva  (tanító)

Vargáné Tuska Anita Adrien (angol nyelv és irodalom)

Vighné Pintér Lilla  (magyar nyelv és irodalom)

Virguláné Hercku Orsolya (Szín- és bábművészet)