A rendezvényekre on-line jelentkezhet. BelépésRegisztrációElfelejtett jelszó
Polaneczky Ottó Emlékkonferencia - Református Középiskolák XXIV. Természettudományos Diákkonferenciája
Verseny kategória: 
Komplex tanulmányi versenyek
Kémia
Földrajz
Biológia, környezetismeret, környezetvédelem
Fizika
Technika, életvitel
Verseny kiíró: 
Csokonai Vitéz Mihály Református Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium, Csurgó
Meghirdetés köre/célkorosztály: 
7-12. évfolyam

A diákok három korcsoportban és hat szekcióban* vesznek részt a versenyen.

Korcsoportok

7-8. évfolyam ;9-10. évfolyam ;11-12. évfolyam

Szekciók

kémia, földrajz, tárgyi néprajz, biológia, környezetvédelem, tudomány- és technikatörténet.

A versenyen az általános iskolaitagozaton és a gimnáziumi tagozaton is lehetőség van arra, hogy az adott témában akár egyénileg, akár 2 diák közösen induljon. Továbbra is érvényben marad, hogy egy diák csak egy szekcióban indulhat.

A konferencia két részből áll:

1. Pályadolgozat

A diákok a megfelelő szekcióban, szabadon választott témakörben, saját megfigyelésein (kísérletein) alapuló dolgozatot nyújt be 1 példányban, „A4-es” méretben.

Formai követelmények:

•  A dolgozat terjedelme nem haladhatja meg a 10 oldalt 12-es betűméretben, Times New Roman betűtípussal (a mellékletek ebbe nem számítanak bele).

•  A dolgozathoz mellékelni kell a felhasznált szakirodalom jegyzékét a dokumentumok legfontosabb adataival: szerző (szerkesztő), cím, kiadás helye, kiadó neve, kiadás éve, terjedelem (hivatkozáskor: oldalszám). Internetes források feltüntetésekor nemcsak az url-t (mek.oszk.hu), hanem a dokumentum címét és pontos elérési lehetőségét is kérjük feltüntetni!

A pályadolgozat egy oldalas kivonatát a jelentkezési laphoz csatolva kell elküldeni 

A dolgozat címlapján fel kell tüntetni a diák nevét, évfolyamát, az iskola és a felkészítő szaktanár nevét. A dolgozathoz külön mellékelni kell egy teljes terjedelmű elektronikus változatot (HTML vagy PDF formátumban, 10 MB terjedelemben + képek, grafikonok /maximum 20 db/ jpg formátumban darabonként 500 KB terjedelemben, 800*600 pixeles felbontásban!), mely akonferencia valamennyi munkáját magába foglaló, az eseményre megjelenő „Konferencia-kötetbe (DVD)” kerül.

 

2. Előadás

A diákok a konferencia előadói napján (2018. március 24.) maximum 10 perces kiselőadásban mutatják be munkájukat.

 

Verseny időpontok
Verseny nevezési határidő: 
2019.01.25.
Verseny döntő időpontja: 
2019.03.29.