A rendezvényekre on-line jelentkezhet. BelépésRegisztrációElfelejtett jelszó
Megújuló latintanítás

A Református PEdagógiai Intézet és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet-és társadalomtudományi Kara latintanároknak szóló szakmai napot szervez.

Tervezett program:

Február 16. péntek

 

15.25    Megnyitó

15.30    A klasszikus szöveg mint önmaga értelmezője? Az Aeneis zárlatáról. – Krupp József egyetemi adjunktus (ELTE BTK Ókortudományi Intézet Latin Tanszék)

16.15    Orpheus nyomában – Darab Ágnes habilitált egyetemi docens (ME BTK Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet)

17.00    Mi van az arcukra írva? – római portrék a propaganda szolgálatában.– Szabó Ferenc középiskolai tanár (Kiskunhalasi Szilády Áron Református Gimnázium)

17.45 – 18.00 szünet

18.00    Cicero De signis-e a latintanításban– Gesztesi Enikő középiskolai tanár (Szekszárdi Garay János Gimnázium)

18.45    A res publica értelmezése– Hegyi W. György egyetemi adjunktus (ELTE BTK Történettudományi Intézet Ókortörténeti Tanszék)

19.30    Hogyan alakíttassuk a képi információt szavakká? – Szőke Ágnes nyugalmazott középiskolai tanár (ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnáziuma)

Február 17. szombat

10.00    Áhítat

10.15    Tacitus Annales-ének bevezetője –Takács László tanszékvezető habilitált egyetemi docens (PPKE BTK Romanisztikai Intézet Klasszika-Filológia Tanszék)

11.00    A feliratok szerepe a római gazdaság, társadalom és művelődés kutatásában –Grüll Tibor tanszékvezető, az MTA doktora (PTE BTK Történettudományi Intézet Ókortörténeti Tanszék)

11.45    A jó király alakja Vergilius negyedik eklogájában– Adorjáni Zsolt egyetemi adjunktus (PPKE BTK Klasszika-Filológia Tanszék)

12.30    Ebéd

13.15    A Karoling-kor latin nyelvű irodalma – Adamik Tamás Professor Emeritus (ELTE BTK Latin Tanszék)

14.00    Pannonia régészeti kutatásának újabb eredményei – Bartus Dávid egyetemi adjunktus (ELTE BTK Régészettudományi Intézet Ókori Régészeti Tanszék)

14.45    Németellenesség magyar módra. Istvánffy Miklós Buda elestéről. – Kasza Péter habilitált egyetemi docens (SZTE BTK Magyar Nyelvi és Irodalmi Intézet Klasszika-Filológia és Neolatin Tanszék)

15.30 – 15.45 szünet

15.45    A mítoszértelmezés lehetőségei: Athéna és Poseidón küzdelme a Parthenón oromzatán és Ovidiusnál – Kulin Veronika egyetemi tanársegéd (PTE BTK Klasszika-Filológia Tanszék)

16.30    A latintanítás helyzete: beszélgetés, vita – Czeglédi Sándor középiskolai tanár (Hódmezővásárhelyi Bethlen Gábor Református Gimnázium); egyetemi adjunktus (KRE BTK Tanárképző Központ)

17.15    Tájékoztató új könyvekről, internetes lehetőségekről, fórum, vita – Czeglédi Sándor

A 277/1997. Kormányrendelet értelmében a pedagógusok 7 évenként kötelező 120 órás továbbképzésének 25 %-a legalább 5 órás, nem akkreditált képzések keretében is teljesíthető! Ennek értelmében az egyes napok teljes hosszán való részvétel esetén részvételi igazolást állítunk ki.

A Református Pedagógiai Intézet 2019 tavaszára tervezett akkreditált képzésének óraszámaiba a 2018-as, kétnapos szakmai nap hiánytalan elvégzését beszámítjuk.

Célcsoport: 
latintanárok
Szervező: 
Református Pedagógiai Intézet
Kapcsolattartó: 
moncz.aniko@reformatus.hu
1/ 351-9842 /306
30/862-6544
Regisztrációs díj: 
0 Ft / fő
A szakmai nap ingyenes, de regisztrációhoz kötött!