A rendezvényekre on-line jelentkezhet. BelépésRegisztrációElfelejtett jelszó

A NETFIT mérés református adatainak idősoros elemzése 2015-2019

A Református Pedagógiai Intézet munkatársai a 2019-es év NETFIT adatainak elemzése után most elkészítették a református iskolákban tanulók 2015-2019 közötti öt mérési évben elért eredményeinek idősoros (összehasonlító) elemzését. Az ÖSSZEGZŐ ELEMZÉS tartalmazza az összes református tanuló fiú-lány és ezen belül korcsoportos bontásban megjelenő eredményeit, míg az EGYHÁZKERÜLETENKÉNTI ELEMZÉS ugyanezeket az adatokat a négy egyházkerületre  lebontva mutatja be, összehasonlítva az egyes egyházkerületekben elért teljesítményeket.
 

Grafikus összefoglaló a református fenntartású intézmények 2019. évi OKM eredményeiről

Az RPI munkatársai az előző évek hagyományaihoz híven ebben az évben is elkészítették a református fenntartású iskoláknak az Országos Kompetencia Mérésen elért eredményeit szemléletesen bemutató grafikus összefoglalóját. A sokféle összehasonlítást is lehetővé tevő összefoglaló nemcsak a legutóbbi, a 2019. évi mérés, hanem - az elérhető adatok függvényében - több évre visszamenő adatokat is tartalmaz. Reméljük, hogy ezzel is hozzájárulhatunk az intézkedési tervek elkészítéséhez, az intézményi eredmények feldolgozásához és értelmezéséhez – ezáltal is segítve az intézmények önértékelési és önfejlesztési folyamatát.A teljese elemzés INNEN letölthető. 

Grafikus összefoglaló a református fenntartású iskolákban tanulók 2019-es NETFIT eredményeiről

A Református Pedagógiai Intézet munkatársai az Országos Kompetenciamérés eredményeihez hasonlóan most első ízben elkészítették a református iskolákban tanulók NETFIT adatainak elemzését. A 2019-es eredmények összefoglalója INNEN letölthető.

Összefoglaló a református fenntartású intézmények 2018. évi OKM eredményeiről

Az RPI munkatársai az előző évek hagyományaihoz híven ebben az évben is elkészítették a református fenntartású iskoláknak az Országos Kompetencia Mérésen elért eredményeit szemléletesen bemutató grafikus összefoglalóját. A sokféle összehasonlítást is lehetővé tevő összefoglaló nemcsak a legutóbbi, a 2018. évi mérés, hanem - az elérhető adatok függvényében - több évre visszamenő adatokat is tartalmaz. Reméljük, hogy ezzel is hozzájárulhatunk az intézkedési tervek elkészítéséhez, az intézményi eredmények feldolgozásához és értelmezéséhez – ezáltal is segítve az intézmények önértékelési és önfejlesztési folyamatát.

A grafikus összefoglaló INNEN letölthető. 

Kiemelkedő OKM teljesítményű iskolák 2018. 

Az Oktatási Hivatal a 2018. évi Országos kompetenciamérés adatai alapján újfent összeállította a legtöbb hozzáadott pedagógiai értéket teremtő magyar iskolák listáit. A listák két területet eredményei alapján készültek: 

- Az első lista évfolyamonként és kompetenciaterületenként tartalmazza azon iskolákat, amelyek jobb eredményt értek el, mint ami esetükben a tanulóik családi háttere alapján (CSH-index) várható lett volna.
- A másik listára azok az iskolák kerültek fel, ahol tanulóik a 8. vagy 10. évfolyamon jobb eredményt értek el, mint ami előző mérési eredményük alapján várható lett volna.
Nagy örömünkre szolgál, hogy mindkét listában szép számmal szerepelnek református iskolák is!

Ezzel kapcsolatos tájékoztató elemzésünk INNEN letölthető

Az egyes iskolák részletes eredményei letölthetők  az adott intézmény OM azonosítójának beírásával. Az országos teljes listák INNEN letölthetők. 

 

Összefoglaló a református fenntartású intézmények 2017. évi OKM eredményeiről

Az RPI munkatársai az előző évek hagyományaihoz híven ebben az évben is elkészítették a református fenntartású iskoláknak az Országos Kompetencia Mérésen elért eredményeit szemléletesen bemutató grafikus összefoglalóját. A sokféle összehasonlítást is lehetővé tevő összefoglaló nemcsak a legutóbbi, a 2017. évi mérés, hanem - az elérhető adatok függvényében - több évre visszamenő adatokat is tartalmaz. Reméljük, hogy ezzel is hozzájárulhatunk az intézkedési tervek elkészítéséhez, az intézményi eredmények feldolgozásához és értelmezéséhez – ezáltal is segítve az intézmények önértékelési és önfejlesztési folyamatát.

A grafikus összefoglaló INNEN letölthető. 

 

Kiemelkedő OKM teljesítményű református iskolák jellemzői 2016.

A kompetenciamérés-eredményeket nem szabad a hozzáadott pedagógiai érték és a családi háttérmutatók (CSH-index) vizsgálata nélkül értelmezni. 2010-2015 között a református iskolák körében már készültek listák, melyek a CSH-indexükhöz képest elvártnál nagyobb fejlesztő hatású intézményeket vették számba. 2016 júliusában ilyen témában az Oktatási Hivatal által kiadott, országos listák is napvilágot láttak. Az RPI-ben most elkészült összefoglaló ezen intézmények közül 36 bevonásával kutatta, hogy mi lehet a titka a magas hozzáadott pedagógiai értéknek, melyek azok az oktatási folyamatban jelen lévő szervezeti és emberi tényezők, amelyek a fejlesztő munka hatékonyságát fokozhatják.  

A kutatás részletes Összefoglaló jelentése INNEN letölthető.

Segédletek az idegen nyelvi mérés és a NETFIT® mérés eredményeinek elemzéséhez

A 2018/2019-es tanév rendjéről szóló EMMI rendelet tartalmazza, hogy „A tanítási évben nevelőtestületi értekezleten el kell végezni az adott intézményre vonatkozó, az országos kompetenciamérés, a nyelvi mérés, a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulókkal kapcsolatos támogató rendszer, valamint a NETFIT® rendszer szerinti fizikai fittségi mérések legutolsó rendelkezésre álló adatainak elemzését, értékelését. A nevelőtestületi értekezletről készített jegyzőkönyvet tájékoztatás céljából meg kell küldeni az iskolaszéknek, az intézményi tanácsnak és a fenntartónak.”

1. Az itt letölthető anyagokkal az idegen nyelvi mérés elemzésének elvégzéséhez szeretnénk segítséget adni. A letölthető három fájl szervesen összetartozik: Egy, az elemzés elvégzését és az intézkedési terv elkészítését segítő sablon, a táblázatok, diagramok elkészítését segítő  Excel táblázat és az ennek használatát leíró útmutató.

2. Az itt letölthető anyagunkkal a NETFIT mérés elemzésének elvégzéséhez szeretnénk segítséget adni sok praktikus ötlettel, intézkedési terv mintával.

 

Megjelentek a 2016. évi Országos kompetenciamérés intézményi, fenntartói és telephelyi, valamint tanulói szintű jelentései

Elérhetők a szokott helyen, a https://www.kir.hu/okmfit/ oldalon.

 

Kérjük iskoláinkat, hogy a hívják fel a tanulók figyelmét az egyéni eredmények (Tanulói jelentés) lekérdezésének lehetőségére! Ehhez a Tanulói mérési azonosítóra van szükség, melyet az iskola elfelejtett azonosító esetén az intézményi belépésű Mérési azonosító generátor programban nézhet meg.

                                 

Elérhetők a 2015-ös nemzetközi mérések eredményei

TIMSS mérés eredményei INNEN érhetők el

PISA mérés eredményei INNEN érhetők el

Az eredményeket bemutató konferencia prezentációi INNEN érhetők el

A 2015-ös PISA mérés 5 db „Science” témakörű feladata elérhető magyarul:

A madarak költözése

Futás hőségben

Egy völgy lejtőinek vizsgálata

A meteoritok és a kráterek

Fenntartható haltenyésztés

                             

 

Kiemelkedő OKM teljesítményű iskolák 2015.

 

Az Oktatási Hivatal a 2015. évi Országos kompetenciamérés adatai alapján összeállította a legtöbb hozzáadott pedagógiai értéket teremtő magyar iskolák listáit.

A listák két területet eredményei alapján készültek:

·         Az első lista évfolyamonként és kompetencia területenként tartalmazza azon iskolákat, amelyek jobb eredményt értek el, mint ami esetükben a tanulóik családi háttere alapján
(CSH-index) várható lett volna.

·         A másik listára azok az iskolák kerültek fel, ahol tanulóik a 8. vagy 10. évfolyamon jobb eredményt értek el, mint ami előző mérési eredményük alapján várható lett volna.

Nagy örömünkre szolgál, hogy mindkét listában szép számmal szerepelnek református iskolák is!

Intézetünk tervezi, hogy ezekben az iskolákban beazonosítja a magas pedagógiai fejlesztő hatást eredményező tényezőket, és támogatja majd ezeknek a református oktatási rendszerben való elterjedését.

A listák innen letölthetők (lap alján):

http://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/kompetenciameres/kiemelkedo_teljesitmenyu_iskolak

Megjelentek a 2015. évi Országos kompetenciamérés intézményi, fenntartói és telephelyi, valamint tanulói szintű jelentései!

Elérhetők a szokott helyen, a https://www.kir.hu/okmfit/ oldalon.

                                 

 

Megjelent a 2014. évi OKM iskolai és tanulói teljesítményének eredménye

Nyilvános jelentés készült fenntartói, iskolai és telephelyi összesítésben. Saját intézményi eredményéről valamennyi fenntartó és iskola értesítést kapott.

A mérési eredmények elemzése, értékelése, valamint a tervezés az intézmény, a vezető feladata.

Szükség szerint szakértő segítséget igényelhetnek Intézetünktől.

Az eredményekről további információk elérhetők itt:

http://eduline.hu/kozoktatas/2015/2/27/kompetenciameres_feladatsorai_2014_GFQ7HD

http://eduline.hu/kozoktatas/2015/2/27/Megvan_hogyan_teljesitettek_a_diakok_a_2014_G5XSH5

http://www.oktatas.hu/sajtoszoba/sajtoanyagok/megjelentek_kompmeres14_adatai/

http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/meresek/orszmer2014/okm2014_infografika.pdf

http://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/kompetenciameres/feladatsorok

https://www.kir.hu/okmfit/

 

Információk országos és nemzetközi mérésekről

http://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/aktualis_informaciok

                            

Országos Kompetenciamérés általános leírása

http://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/kompetenciameres/alt_leiras

 

Országos Kompetencia Mérés (OKM) fenntartói és intézményi eredményeinek megtekintése 2008-tól kezdődően

OKM nyitólap

OKM országos jelentés

OKM fenntartói jelentés

OKM Intézményi jelentés

OKM Telephelyi jelentés

Tanulói jelentés lekérdezése mérési azonosító ismeretében

OKM FIT elemző szoftver

 

Idegen nyelvi mérések:

http://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/idegen_nyelvi_meres/tartalmi_keret

 

Célnyelvi mérés:

http://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/celnyelvi_meres/tartalmi_keret

 

NETFIT mérés

http://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/fizikai_fittsegi_meres/lebonyolitas

 

Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer (DIFER):

http://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/difer/difer_leiras

http://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/difer/difer_feldolgozo_program

 

Nemzetközi mérések: