A rendezvényekre on-line jelentkezhet. BelépésRegisztrációElfelejtett jelszó

A pedagógiai mérés-értékelés terület célkitűzései az RPI-ben

                         

 • Az intézmények felkészítése és közvetlen segítése a jogszabályi kötelezettségekből adódó mérési, értékelési feladataik minél hatékonyabb, eredményesebb ellátásában

 • Intézmények segítése pedagógiai mérési- értékelési rendszerük kialakításában, működtetésében, fejlesztésében (képzési lehetőségek INNEN letölthetők)

 • Az intézmények támogatása a helyi tantervek végrehajtásával kapcsolatos pedagógiai mérések megtervezésében, kivitelezésében, kiértékelésében

 • Az intézmények segítése a pedagógiai mérések eredményeinek feldolgozására épülő intézményfejlesztésben

 • Intézményértékelési eszközök és módszerek megismertetése és terjesztése.

 • A mérési eredmények sokoldalú elemzésének, az eredmények hasznosításának segítése

 • Segítségnyújtás OKM intézkedési terv elkészítéséhez, felülvizsgálatához

 • Előadások, műhelymunkák, továbbképzéseket szervezése mérésmetodika témakörben a mérési kultúra fejlesztése érdekében

 • A pedagógiai mérés-értékelés témakörhöz kapcsolódó IKT eszközök használatának népszerűsítése, ezen eszközök használatának segítése

 • A pedagógusok segítése a neveléssel összefüggő mérési eszközök fejlesztésében és alkalmazásában

 • Tudás- és képességmérésre alkalmas eszközök fejlesztésének segítése

 • Pedagógusok segítése mérésmetodikailag szakszerű tesztek, feladatlapok összeállításában

 • A szaktanácsadók közreműködésével diagnosztikus és szummatív tantárgyi tesztek fejlesztése

 • Mérőeszközök fejlesztése, hozzáférhetőségük biztosítása

 •  Szakmai segítségnyújtás iskolai mérések lebonyolításához

 • Segítségnyújtás az országos mérések eredményeinek helyi kiértékeléséhez, sokrétű elemzéséhez (FIT szoftver használata)

 • DIFER mérőeszköz alkalmazási, felhasználási lehetőségének széleskörű megismertetése

 • DIFER mérés népszerűsítése, szakszerű alkalmazásának segítése