A rendezvényekre on-line jelentkezhet. BelépésRegisztrációElfelejtett jelszó

Grafikus összefoglaló a református fenntartású iskolákban tanulók 2020-as és 2021-es NETFIT eredményeiről

A református iskolák tanulóinak NETFIT mérési eredményeit az RPI munkatársai az előző években már több megközelítésből is bemutatták. Ezúttal Bánné Mészáros Anikó arra vállalkozott, hogy áttekintse az elmúlt időszak, a 2019/2020-as és a 2020/2021-es tanév NETFIT eredményeit. Az elmúlt két tanév rendhagyó volt, mert a 2020 elején megjelenő COVID vírus felborította az iskolák eddig megszokott működési rendjét, új helyzetet teremtve a NETFIT mérések lebonyolítása terén is. A 2020/2021-es tanévet az iskolák bizonytalanságban, de bizakodva kezdték el. Az ősz folyamán a járvány újra felerősödött, melynek során bizonytalanná, majd lehetetlenné vált a jelenléti oktatás, így a NETFIT mérések elvégzése is. A tanulmány visszatekintés erre az időszakra. Megpróbáljuk bemutatni azt, hogy a tárgyalt két tanévben a református iskoláinknak milyen arányban sikerült a NETFIT adatfeltöltést megvalósítani. Melyek voltak a legteljeskörűbben és melyek a hiányosabban feltöltött mérési területek. Ahol erre lehetőség adódik, összehasonlítjuk a református adatokat az országos mutatókkal. A 2018/2019-es (utolsó COVID előtti) tanévhez viszonyítva próbáljuk felderíteni, hogy az elmúlt két tanévben a tanulók teljesítménye milyen irányú és arányú elmozdulást mutatott. Az elemzéseket korosztályonkénti bontásban és külön a fiúk, illetve a lányok körében végeztük el. A statisztikai adatoknál vázoltuk az egyházkerületi különbségeket/egyezőségeket is. A tanulmányt a testnevelő tanárok és az intézményvezetők figyelmébe ajánljuk, akik az összehasonlító statisztikák révén képet nyerhetnek az iskolájukban a NETFIT adatszolgáltatás terén végzett munkáról és a református iskolákban elért eredményekről. A teljes elemzés INNEN letölthető. 

Grafikus összefoglaló a református fenntartású intézmények 2019-es OKM eredményeiről

Az RPI munkatársai az előző évek hagyományaihoz híven ebben az évben is elkészítették a református fenntartású iskoláknak az Országos Kompetencia Mérésen elért eredményeit szemléletesen bemutató grafikus összefoglalóját. A sokféle összehasonlítást is lehetővé tevő összefoglaló nemcsak a legutóbbi, a 2019. évi mérés, hanem - az elérhető adatok függvényében - több évre visszamenő adatokat is tartalmaz. Reméljük, hogy ezzel is hozzájárulhatunk az intézkedési tervek elkészítéséhez, az intézményi eredmények feldolgozásához és értelmezéséhez – ezáltal is segítve az intézmények önértékelési és önfejlesztési folyamatát.A teljese elemzés INNEN letölthető. 

Grafikus összefoglaló a református fenntartású iskolákban tanulók 2019-es NETFIT eredményeiről

A Református Pedagógiai Intézet munkatársai az Országos Kompetenciamérés eredményeihez hasonlóan most első ízben elkészítették a református iskolákban tanulók NETFIT adatainak elemzését. A 2019-es eredmények összefoglalója INNEN letölthető.

Összefoglaló az online feladatkészítők ismertségéről a református pedagógusok körében

Az RPI 2018 tavaszán, 10 képzés keretében, az ország 9 különböző pontján 165 református pedagógust készített fel a legnépszerűbb online feladatkészítő oldalak alkalmazására. A képzések kezdetekor felmértük a résztvevő pedagógusok ez irányú előzetes ismeretét/gyakorlatát és a tapasztaltakról készült egy rövid helyzetelemzés, amely INNEN LETÖLTHETŐ

On-line tanórai mérés-értékelésre szolgáló oldalak letölthető ismertetői, gyakorlati tanácsokkal

LearningApps oldal bemutatása

LearningApps eszközök bemutatása

Mentimeter-rel azonnal megválaszolható kérdéseket és quizfeladatokat szúrhatunk be az előadásunkba. Alkalmazható tablettel és okostelefonnal is.

A Redmenta oldalon feladatlapokat, dolgozatokat állíthatunk össze, melyeket on-line módon kitöltve azonnal osztályzatra átváltható, %-os eredményt kapunk.

A Kahoot! oldal 4 féle feladattípust tartalmaz. On-line csoportmunkára is lehetőséget ad. Alkalmazható tablettel és okostelefonnal is.

                                                                    

Változik az OKM kompetenciamérés tartalmi leírása

Az országos kompetenciamérés tartalmi keretét leíró jogszabály 2017. 10. 03-án megváltozott. (20/2012-es EMMI rendelet 3. sz melléklete)  A változásokra, eltérésekre hívjuk fel a figyelmet az itt letölthető dokumentumban.

Kiemelkedő OKM teljesítményű református iskolák jellemzői

A kompetenciamérés-eredményeket nem szabad a hozzáadott pedagógiai érték és a családi háttérmutatók (CSH-index) vizsgálata nélkül értelmezni. 2010-2015 között a református iskolák körében már készültek listák, melyek a CSH-indexükhöz képest elvártnál nagyobb fejlesztő hatású intézményeket vették számba. 2016 júliusában ilyen témában az Oktatási Hivatal által kiadott, országos listák is napvilágot láttak. Az RPI-ben most elkészült összefoglaló ezen intézmények közül 36 bevonásával kutatta, hogy mi lehet a titka a magas hozzáadott pedagógiai értéknek, melyek azok az oktatási folyamatban jelen lévő szervezeti és emberi tényezők, amelyek a fejlesztő munka hatékonyságát fokozhatják.  

A kutatás részletes Összefoglaló jelentése INNEN letölthető.

                                                 

 

Mérés-értékelési lehetőségek az óvodában

Óvodapedagógus kollégáink körében felvetődött, hogy a Református Pedagógiai Intézet mérés-értékelés szakmai szolgáltatási területen az

óvodapedagógusok munkájához is nyújtson szakmai segítséget. Az ezzel kapcsolatos összefoglaló INNEN letölthető. 

                         

Kiemelkedő OKM teljesítményű iskolák

Az Oktatási Hivatal a 2015. évi Országos kompetenciamérés adatai alapján összeállította a legtöbb hozzáadott pedagógiai értéket teremtő magyar iskolák listáit.

A listák két területet eredményei alapján készültek:

·         Az első lista évfolyamonként és kompetencia területenként tartalmazza azon iskolákat, amelyek jobb eredményt értek el, mint ami esetükben a tanulóik családi háttere alapján
(CSH-index) várható lett volna.

·         A másik listára azok az iskolák kerültek fel, ahol tanulóik a 8. vagy 10. évfolyamon jobb eredményt értek el, mint ami előző mérési eredményük alapján várható lett volna.

Nagy örömünkre szolgál, hogy mindkét listában szép számmal szerepelnek református iskolák is!

Intézetünk tervezi, hogy ezekben az iskolákban beazonosítja a magas pedagógiai fejlesztő hatást eredményező tényezőket, és támogatja majd ezeknek a református oktatási rendszerben való elterjedését.

A listák innen letölthetők (lap alján):

http://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/kompetenciameres/kiemelkedo_teljesitmenyu_iskolak

                               

                               

Negyedik évfolyamos OKM-mérés

A 4. évfolyamos készség- és képességmérés elemzéséhez használható szoftver bemutatása INNEN letölthető

 

Összefoglaló a hozzáadott pedagógiai értékről

Bánné Mészáros Anikó összefoglalója innen letölthető

                

 

RPI-OKM képzések országszerte

Az RPI ajánlattételi eljárás során elnyerte azt a jogot, hogy az országos kompetenciamérés eredményeinek elemzése tárgyában tartandó, az Oktatási Hivatal a TÁMOP-3.1.8-09/1-2010-0004 azonosító számú projekt keretében ingyenesen biztosított 5 órás továbbképzéseket tartson.

A továbbképzések szeptember második felében kerültek megrendezésre a debreceni Dóczy Gimnáziumban, a miskolci Lévay Gimnáziumban, a budapesti Sylvester Gimnáziumban és az Oktatási Hivatal projektgazgatóságán. A képzéseket az RPI mérés-értékelésben járatos, e tanfolyam megtartására külön kiképzett munkatársai, Bánné Mészáros Anikó és Görög Tímea tartották.

Köszönjük kollégáink aktív részvételét a képzéseken, amivel hozzájárultak a képzések sikeres lebonyolításához!

Megjelent a 2013. évi kompetenciamérésről szóló Országos jelentés!

 

Az összefoglaló cikk az alábbi linken található:

http://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/aktualis_informaciok/orszagos_elemzes2013/

A teljes jelentés pdf formátumban letölthető az alábbi linkről:

http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/meresek/orszmer2013/Orszagos_jelentes_2013_03.pdf