A rendezvényekre on-line jelentkezhet. BelépésRegisztrációElfelejtett jelszó

KRE-RPI együttműködési megállapodás

A Károli Gáspár Református Egyetem (KRE)  tanévnyitó ünnepségét követően a Károlyi-Csekonics Palotában került sor a KRE és a Református Pedagógiai Intézet (RPI) közötti együttműködési megállapodás ünnepélyes aláírására.

Az együttműködési  megállapodás a két intézmény közötti évtizedes, egyre bővülő mukakapcsolatot pecsételi meg és az alábbi területeket öleli fel:

 • a református köznevelési intézmények szakmai támogatása,
 • a protestáns köznevelési vezető pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés szakmai tartalmának fejlesztése,
 • a neveléstudomány mesterképzési szak szakmai gyakorlatainak megszervezése,
 • pedagógus szakvizsgát adó szakirányú továbbképzések kötelező ismeretkör moduljába tartozó tantárgyak tananyagfejlesztése,
 • pedagógus továbbképzések kialakítása, szakmai tartalom fejlesztése,
 • a Pedagógiai Kar által gondozott alap- és mesterképzések tartalomfejlesztése,
 • közös országos és nemzetközi szakmai konferenciák szervezése,
 • a református közösségszervezés szakmai gyakorlatának megszervezésében,
 • a Magyar Református Nevelés folyóiraton keresztül a korszerű neveléstudományi eredmények és pedagógiai módszerek terjesztése,
 • hivatásmotivációs és pedagógusetikai kutatásokban való együttműködés,
 • a protestáns egyházi ének tanításával kapcsolatos akkreditált pedagógus-továbbképzésképzés fejlesztése,
 • katechetikai tananyag- és képzésfejlesztés.

A Református Pedagógiai Intézet továbbra is a református köznevelési hálózatot támogatja, és a már pályán lévő pedagógusok számára biztosít együttműködési, továbbképzési, tájékozódási lehetőségeket, míg a KRE egyik fő profilja a pedagógusok képzése és pályára állítása. A kettő között természetesen indokolt a szoros együttműködés, hiszen jó lenne, ha a KRE-n végzett hallgatók minél nagyobb számban jelennének meg munkavállalóként a református köznevelési hálózatban, és az ehhez szükséges "rendszerismeretet" már az egyetemen elsajátítanák. Ugyanígy fontos együttműködési terület a református pedagógusok továbbképzése, hiszen a KRE PK másoddiplomás és szakvizsgát adó képzésein ők is részt vesznek. Az ő támogatásuk érdekében az elmúlt években a KRE Pedagógiai Kara és az RPI komoly képzésfejlesztési projekteket bonyolított közösen, hogy minél inkább igazodjon a képzés a gyakorlati igényekhez. Ugyanilyen fontos és gyümölcsöző együttműködésünk volt a református vezetőképzés egymásra épülő rendszerének kidolgozása. 

Az idei tanévben egy komoly kutatás-fejlesztési projektben működünk szorosan együtt, melynek címe:  "Gyakorlati felkészítés, pálya- és hivatásszocializáció a református pedagógusképzésben".

Az együttműködés fontos célja, hogy a református oktatásügy bölcsődétől az egyetemig, sőt, az ott megszerezhető tudományos fokozatokig szoros együttműködésben egymásra épüljön, az egyes intézményfokok ismerjék egymás munkáját, szakmai igényeit, használják ki a rendszerszerű működés szinergiáit. A köznevelés területén az együttműködés kialakításában és elmélyítésében a Református Pedagógiai Intézetnek az elmúlt években nagyon jelentős, az állami oktatásirányítás és a határon belüli és túli szakmai közvélemény által is visszaigazolt eredményei vannak, melyeket jelen megállapodással (is) szeretnénk kiterjeszteni a felsőoktatás felé is. 

Dr. Szontagh Pál RPI-igazgató az aláírási ceremónia után elmondta: az együttműködés formalizálása talán az egyházi és az azon túli közvélemény számára is világossá teszi, hogy a két szervezet döntően különböző feladatot lát el, a református oktatásügynek mindkettőre nagy szüksége van, és együttműködésük különösen nagy érték és lehetőség a bölcsődétől a tudományos fokozatig ívelő református oktatási életutak biztosításában, gondozásában.