A rendezvényekre on-line jelentkezhet. BelépésRegisztrációElfelejtett jelszó

HÍREK | AKTUÁLIS

Feliratkozás RPI friss hírek csatornájára

Novemberben újra Értékorientált vezetés kurzus!

A képzés a világnézetileg elkötelezett köznevelési intézmények formális és informális vezetőinek kíván segítséget nyújtani, hogy saját helyzetükben minél hatékonyabb vezetővé váljanak. A képzés fókuszában a korszerű vezetési ismeretek, hazai és nemzetközi jó gyakorlatok és a keresztyén pedagógia sajátosságai állnak.

KRE-RPI együttműködési megállapodás

A Károli Gáspár Református Egyetem (KRE) tanévnyitó ünnepségét követően a Károlyi-Csekonics Palotában került sor a KRE és a Református Pedagógiai Intézet (RPI) közötti együttműködési megállapodás ünnepélyes aláírására. Az együttműködés fontos célja, hogy a református oktatásügy bölcsődétől az egyetemig, sőt, az ott megszerezhető tudományos fokozatokig szoros együttműködésben egymásra épüljön, az egyes intézményfokok ismerjék egymás munkáját, szakmai igényeit, használják ki a rendszerszerű működés szinergiáit. A köznevelés területén az együttműködés kialakításában és elmélyítésében a Református Pedagógiai Intézetnek az elmúlt években nagyon jelentős, az állami oktatásirányítás és a határon belüli és túli szakmai közvélemény által is visszaigazolt eredményei vannak, melyeket jelen megállapodással (is) szeretnénk kiterjeszteni a felsőoktatás felé is.

FELHÍVÁS Óvodapedagógus Tanulmányi Ösztöndíjára a 2022/2023. tanévre

A Magyarországi Református Egyház Országos Óvodaprogram Irodája tájékoztatja az óvodapedagógus-képzést folytató felsőoktatási intézmények hallgatóit, az alábbi ösztöndíj-lehetőségről:

  1. Az ösztöndíj célja:

A magyarországi református fenntartású óvodákban a pedagógus utánpótlás biztosítása kiválóan képzett, keresztyén hivatástudattal és megfelelő gyakorlati tapasztalattal rendelkező óvodapedagógussal.