A rendezvényekre on-line jelentkezhet. BelépésRegisztrációElfelejtett jelszó

FELHÍVÁS Óvodapedagógus Tanulmányi Ösztöndíjára a 2022/2023. tanévre

A Magyarországi Református Egyház Országos Óvodaprogram Irodája tájékoztatja az óvodapedagógus-képzést folytató felsőoktatási intézmények hallgatóit, az alábbi ösztöndíj-lehetőségről:

 1. Az ösztöndíj célja:

A magyarországi református fenntartású óvodákban a pedagógus utánpótlás biztosítása kiválóan képzett, keresztyén hivatástudattal és megfelelő gyakorlati tapasztalattal rendelkező óvodapedagógussal.

 1. Az ösztöndíj forrása: a Magyarországi Református Egyház által biztosított keretösszeg.
 2. Az ösztöndíjra jogosult:

Minden hazai óvodapedagógus-képzésben részt vevő végzős hallgató, aki vállalja, hogy a Kiíró által javasolt, vagy maga által megjelölt református fenntartású intézményben tölti hosszú gyakorlatát, és a közzétett listáról választott református fenntartású intézményben kezdi meg gyakornoki idejét.

 1. Az igénylés benyújtása:

Az igénylést (Igénylőlap) az MRE-nek címezve (Óvodafejlesztési Projektiroda
Országos Óvodaprogram 1146 Budapest, Abonyi utca 21.) kell benyújtani kizárólag elektronikusan, a következő címre: osztondij@reformatus.hu

A pályázat formai követelményei a mellékletben olvashatók. 

 • Ösztöndíjban részesülhet az a hallgató, aki:
  • óvodapedagógusképzést folytató felsőoktatási intézmény nappali, levelező vagy esti munkarendben, állami ösztöndíjas vagy önköltséges képzésben tanuló, Magyarországon vagy Magyarországgal szomszédos országban lakóhellyel rendelkező, magyar anyanyelvű végzős hallgatója;
  • az adott felsőoktatási intézmény óvodapedagógus szakán a pályázat benyújtásának felsőoktatási félévében aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik, s a megkezdett tanévben tanulmányait befejezi;
  • vállalja, hogy óvodapedagógus szakon végzettséget és szakképzettséget szerez, és az oklevél megszerzését követően – jelen szabályzatban, valamint a pályázati felhívásban és a támogatási szerződésben foglaltak szerint – 3 hónapon belül a végzettségének, szakképzettségének megfelelő teljes munkaidős foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesít református fenntartású óvodában, ahol – vagy másik református óvodában – gyakornoki idejét megkezdi. Ezt a foglalkoztatási jogviszonyát legalább 18 hónap időtartamban fenntartja;
  • az igényléssel egyidejűleg írásban hozzájárul személyes adatainak az Ösztöndíj Szabályzat szerinti kezeléséhez;
  • hallgatóként előző félévi súlyozott tanulmányi átlaga a jó (3,5 feletti) eredményt elérte;
  • jelen felhívás 4. pontjában meghatározott dokumentumokat hiánytalanul és határidőn belül csatolja.
 • Az ösztöndíj mértéke: hallgatónként és havonta a 2022/2023. tanévre (2x5 hónap időtartamra): nettó 50.000 Ft/hó
 • Az ösztöndíj időtartama: tíz hónap, amely a hallgatói jogviszony alatt tart.
 • Az igényléssel kapcsolatos további tájékoztatás kérhető az Országos Óvodaprogram Irodától, az alábbi elérhetőségen:

http://www.orszagosovodaprogram.hu,

vagy Egri Melinda szakmai koordinátortól az alábbi elérhetőségeken:

egri.melinda@reformatus.hu, telefon 9 és 16 óra között +36 30 135-5506