A rendezvényekre on-line jelentkezhet. BelépésRegisztrációElfelejtett jelszó

 

Önértékelési és PSZE kézikönyvek 2019 januári változásai

2019. január 1-jei hatállyal életbe lépett az Önértékelési és a Tanfelügyeleti kézikönyv legújabb változata. Ezek lényeges változást nem hoztak, de több helyen módosult a kézikönyvek szövege. Erről áttekintést adó szakmai anyagaink INNEN és INNEN letölthetők. 

 

Segédanyag az intézményi közzétételi lista készítéséhez

A tanévhez kapcsolódó statisztikai adatszolgáltatást követő 15 napon belül kell elvégezni a Közzétételi lista felülvizsgálatát.

Ehhez készítettük el az ITT LETÖLTHETŐ segédanyagot, melyet jó szívvel küldünk.

Részlet a segédanyagból:
1.        Validitás: a fenti adatokat és dokumentumokat október 1-jei állapotnak megfelelően kell közzétenni,
2.        Tartalom: A közzétételi lista kizárólag közérdekű statisztikai adatokat tartalmazhat.
3.        Felülvizsgálat: a közzétételi lista tartalmát szükség szerint, de legalább nevelési évenként, tanévenként egyszer, az OSAP-jelentés megküldését követő tizenöt napon belül az intézmény felülvizsgálja. (ez október vége!)

Tájékoztató jogszabály-változásokról

Megjelent az emberi erőforrások minisztere 24/2017. (X. 3.) EMMI rendelete az egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról, mely több jogszabályt is érint. Ezekről a változásokról szóltunk már korábban a szeptemberi IGI-klub elnevezésű igazgató értekezleten. A változásokat 7 pontba szedtük, melyek érintik a történelem érettségin használható eszközöket, a pályaorientációt, a belső vizsgákat, az önértékelést és tanfelügyeletet, a szaktanácsadói területek bővülését, a kerettanterveket testnevelés és sport tantárgy valamint biológia egészségtan tantárgyakból. Tájékoztató levelünk INNEN letölthető.

 

"Felkészülés a tanfelügyeleti ellenőrzésre" tájékoztatónk segédanyagai

Jogszabályi háttér

Intézményi önértékelési program sablon

Intézményi önértékelési terv sablon

 

 

 

Összefoglaló a Keretantervi rendelet 2017. májusi módosításáról

A kerettantervek kiadásáról és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012 (XII. 21.) EMMI rendelet 2017 májusában újabb módosításon esett át.  Hatályba lépett a

kiherdetésétől számított 2017. május 13-án. A változtatás összefoglalója innen letölthető.

                                         

Tájékoztató segédlet az intézményi önértékelésről 

2016. december 9-én jóváhagyásra kerültek és 2017. január 1-től életbe léptek az Önértékelési kézikönyvek legújabb változatai.

A református fenntartású intézmények munkájának megkönnyítése érdekében az általános iskolák számára kiadott kézikönyv legutóbbi, 3. kiadását az előző kiadással az RPI munkatársai összevették és a változásokról egy jegyzéket készítettek, melyet az önértékelést végző kollégáknak ajánlunk. A kiemelésekkel és jegyzetekkel ellátott 2017. január 1-től hatályos kézikönyv INNEN letölthető. A pdf fájlban az újonnan bekerült szövegrészek sárga színnel vannak kiemelve. Az előző változathoz képest törlésre került részek megjegyzésben (szövegbuborékban) szerepelnek. (A szövegbuborékokra kattintva a teljes szöveg láthatóvá válik.)

A leglényegesebb változásokat pár oldalban össze is foglaltuk, de ezek átolvasása nem pótolja a Kézikönyv teljes szövegének megismerését.

Az Önértékelési kérdőívekbe plusz kérdésekként ajánlott, speciálisan a református iskolákra megfogalmazott kérdések INNEN letölthetők.

Ha az intézményi önértékelés feladataival kapcsolatban kérdésük merülne fel, kollégáink készséggel állnak rendelkezésükre.

Folyamatban van a gimnáziumi kézikönyv elemzése is, amellyel hamarosan jelentkezünk.

         

 

RPI segédanyagok a kötelező óraszámokról - különös tekintettel a hittan és egyházi ének óraszámokra:

Igazgatói levél

1. melléklet: Elemzés

2. melléklet: Segédanyag

A legfontosabb munkajogi tudnivalókról ld. az alábbi összefoglalókat!