A rendezvényekre on-line jelentkezhet. BelépésRegisztrációElfelejtett jelszó

Tájékoztató az MRE Oktatási Iroda jogsegély szolgáltatásáról

2020. április 2-tól a MRE Zsinati Oktatási Irodája újabb szolgáltatást ajánl a református köznevelési intézmények figyelmébe. Egyre több olyan sajátos jogi kérdést intéznek az intézmények és a fenntartónk hozzánk, mely speciális szaktudást igényel. Felkértük dr. Ullmann Ferenc ügyvéd urat, hogy oktatási jogi tanácsadással álljon intézményeink rendelkezésére.
Az ügyvéd úrtól a következő területeken kértünk segítséget:

a) A református köznevelési intézményekkel - megkeresésük alapján - kapcsolatfelvétel, illetve kapcsolattartás és számukra szükséges jogi tanácsadás és támogatás biztosítása nevelési, oktatási, foglakoztatási, munkajogi és minden egyéb az adott egyházi intézmény működéséhez kapcsolódó jogi kérdésekben annak érdekében, hogy az intézményekben felmerülő jogi problémák rendben megoldásra kerüljenek, illetve azok még kialakulások elött megfelelő megoldást nyerjenek.

b) Felmerülő igény alapján az egyházi oktatási intézményekkel szemben jogi igényt érvényesítő magán, jogi, és jogi személyiséggel nem rendelkező társaságokkal, hatóságokkal, más állami és önkormányzati szervekkel történő kapcsolatfelvétel és az érintett egyházi intézmények érdekeinek peren kívüli képviselete.

c) Külön megbízási díj ellenében megkeresés alapján az érintett egyházi oktatási intézmények peres és végrehajtási eljárásokban való képviselete és ügyeik vitele, továbbá amennyiben az ügyeket más helyi ügyvéd látja el, abban az esetben az eljáró jogi képviselő tanácsokkal történő segítése, azzal a személlyel, irodával történő közreműködés és az egyházi állásfoglalás, kialakult gyakorlat közvetítése.

d) Esetleges felmerülő igény alapján a MRE Zsinati Oktatási Iroda által kezdeményezett jogszabályi előkészítési munkálatokban jogi segítségnyújtás, illetve véleményezés.

Igény alapján a szerződések áttekintése, jogi szempontú megfelelési vizsgálata és szükség estén a szerződő partnerrel történő jogi egyeztetés, szerződés előkészítés.

e) Esetleges jogi vita esetén a MRE Zsinati Oktatási Iroda szerződéses partnerivel történő kapcsolatfelvétel és a MRE Zsinati Oktatási Iroda érdekeinek, akaratának következetes képviselete.

f) Igény alapján a MRE Zsinati Oktatási Iroda feladatköréből adódó egyes állami intézményekkel hatóságokkal, önkormányzatokkal történő egyeztető tárgyalásokon való részvétel.

g) Előzetesen bejelentett igény alapján pénz és egyéb letét kezelés.

Dr. Ullmann Ferenc ügyvéd úr az oktatasi.jogsegely@reformatus.hu  címen, valamint szerdánként 9:00-13:00 óra között a +36-30/292-9481 egyházi flottás telefonszámon várja az őt megkeresni szándékozókat.

Belső egyházi jogi normáinkat tekintve Ullmann ügyvéd úr nem adhat eligazítást. A tanügyigazgatási jellegű kérdéseket továbbra is a Zsinati Oktatási Iroda vezetőjének és dr. Veress Bertalan tanügyi főtanácsos úrnak tehetik fel.

Önértékelési és PSZE kézikönyvek 2019 januári változásai

2019. január 1-jei hatállyal életbe lépett az Önértékelési és a Tanfelügyeleti kézikönyv legújabb változata. Ezek lényeges változást nem hoztak, de több helyen módosult a kézikönyvek szövege. Erről áttekintést adó szakmai anyagaink INNEN és INNEN letölthetők. 

 

Segédanyag az intézményi közzétételi lista készítéséhez

A tanévhez kapcsolódó statisztikai adatszolgáltatást követő 15 napon belül kell elvégezni a Közzétételi lista felülvizsgálatát.

Ehhez készítettük el az ITT LETÖLTHETŐ segédanyagot, melyet jó szívvel küldünk.

Részlet a segédanyagból:
1.        Validitás: a fenti adatokat és dokumentumokat október 1-jei állapotnak megfelelően kell közzétenni,
2.        Tartalom: A közzétételi lista kizárólag közérdekű statisztikai adatokat tartalmazhat.
3.        Felülvizsgálat: a közzétételi lista tartalmát szükség szerint, de legalább nevelési évenként, tanévenként egyszer, az OSAP-jelentés megküldését követő tizenöt napon belül az intézmény felülvizsgálja. (ez október vége!)

Tájékoztató jogszabály-változásokról

Megjelent az emberi erőforrások minisztere 24/2017. (X. 3.) EMMI rendelete az egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról, mely több jogszabályt is érint. Ezekről a változásokról szóltunk már korábban a szeptemberi IGI-klub elnevezésű igazgató értekezleten. A változásokat 7 pontba szedtük, melyek érintik a történelem érettségin használható eszközöket, a pályaorientációt, a belső vizsgákat, az önértékelést és tanfelügyeletet, a szaktanácsadói területek bővülését, a kerettanterveket testnevelés és sport tantárgy valamint biológia egészségtan tantárgyakból. Tájékoztató levelünk INNEN letölthető.

 

"Felkészülés a tanfelügyeleti ellenőrzésre" tájékoztatónk segédanyagai

Jogszabályi háttér

Intézményi önértékelési program sablon

Intézményi önértékelési terv sablon

 

 

 

Összefoglaló a Keretantervi rendelet 2017. májusi módosításáról

A kerettantervek kiadásáról és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012 (XII. 21.) EMMI rendelet 2017 májusában újabb módosításon esett át.  Hatályba lépett a

kiherdetésétől számított 2017. május 13-án. A változtatás összefoglalója innen letölthető.

                                         

Tájékoztató segédlet az intézményi önértékelésről 

2016. december 9-én jóváhagyásra kerültek és 2017. január 1-től életbe léptek az Önértékelési kézikönyvek legújabb változatai.

A református fenntartású intézmények munkájának megkönnyítése érdekében az általános iskolák számára kiadott kézikönyv legutóbbi, 3. kiadását az előző kiadással az RPI munkatársai összevették és a változásokról egy jegyzéket készítettek, melyet az önértékelést végző kollégáknak ajánlunk. A kiemelésekkel és jegyzetekkel ellátott 2017. január 1-től hatályos kézikönyv INNEN letölthető. A pdf fájlban az újonnan bekerült szövegrészek sárga színnel vannak kiemelve. Az előző változathoz képest törlésre került részek megjegyzésben (szövegbuborékban) szerepelnek. (A szövegbuborékokra kattintva a teljes szöveg láthatóvá válik.)

A leglényegesebb változásokat pár oldalban össze is foglaltuk, de ezek átolvasása nem pótolja a Kézikönyv teljes szövegének megismerését.

Az Önértékelési kérdőívekbe plusz kérdésekként ajánlott, speciálisan a református iskolákra megfogalmazott kérdések INNEN letölthetők.

Ha az intézményi önértékelés feladataival kapcsolatban kérdésük merülne fel, kollégáink készséggel állnak rendelkezésükre.

Folyamatban van a gimnáziumi kézikönyv elemzése is, amellyel hamarosan jelentkezünk.

         

 

RPI segédanyagok a kötelező óraszámokról - különös tekintettel a hittan és egyházi ének óraszámokra:

Igazgatói levél

1. melléklet: Elemzés

2. melléklet: Segédanyag

A legfontosabb munkajogi tudnivalókról ld. az alábbi összefoglalókat!