A rendezvényekre on-line jelentkezhet. BelépésRegisztrációElfelejtett jelszó

 

Református intézmények részére rendezett Szakképzési Webinárium (2020. március 26.)

Rozgonyi Zoltán írásos összefoglalója

 

Nyelvtanárok szakmai műhelye (Gödöllő, 2019. november 14.)

A francia nyelv oktatásához jól használható internetes anyagok

Kissné Papp Gabriella: Szakmai délután nyelvszakos tanároknak

Mobile phones in the classroom – what does the research say?

Somló Katalin: Módszertani ötletek és tanácsok tehetséggondozó nyelvtanároknak

Nádori Gergely, Prievara Tibor: IKT KIskáté

10 ways to use video clips in class

 

Áhítatos nap (Debrecen, 2019. november 22.)

Csőri-Czinkos Gergő: Lehetőségek és jó gyakorlatok az áhítatok tartásában

Berényiné Csinády Melinda: Bevonás a szolgálatba

Ablonczy Béla: Alkalmak szerepe a hétköznapokban

Plangárné Kárándi Júlia: Adventi szolgálataink

A bemutatott jó gyakorlatok honlapunk Jó gyakorlatok menüpontja alatt megtalálhatók. 

 

Segítők és segítettek konferencia

Nagy Márta: A református köznevelés és a lemorzsolódás kapcsolata

Országos Református Dajka Nap 

Lendvai Lászlóné: Egyedül nem megy - az óvodapedagógus és a nevelőmunka segítőinek együttműködése

Szabadi Edit: A pedagógiai munkát közvetlenül segítő munkatársakkal szemben támasztott szakmai kompetenciaelvárások az óvodai gyakorlatban

Internátusi vezetők és nevelők szakmai találkozója, Kecskemét, 2018. március 23-24.

Szabadi Edit: Jelentkezés a 2019. évi pedagógusminősítésre; Önértékelés és tanfelügyeleti ellenőrzés 

Rozgonyi Zoltán: Online internátusi levelezési rendszer

Dr. Hodossi Sándor: Letűnt idők internátusi hétköznapjai

Fodorné Ablonczy Margit: Kollégiumi megújulás - változó nevelőtanári szerep

 

 

Református Szakképző Intézmények Szakmai Konferenciája, 2018. március 8.

Dr. Hafiek Andrea: Stratégiai változások a szakképzési rendszer jogszabályi alapjaiban

Könyvtárostanárok szakmai napja, 2017. november 23.

Hajdu Andrea: Hatékony tanulás-segítés az iskolai könyvtárban

Bajiné Takács Margit: Könyvtárak és könyvtárosok a versenyeztetésben, versenyszervezésben

Angol nyelvtanárok szakmai napja, 2017. április 7. 

X, Y, Z, alfa generációk - Kik ezek?

Balogh-Szikora Ildikó: Kockalapok/Tankockák/LearningApps

Latintanárok szakmai napja, 2017. március 3-4.

Adamik Béla: A Magyar Nemzeti Múzeum Lapidáriumának feliratai a latin nyelvoktatás szolgálatában (bemutató)

Adamik Béla: A Magyar Nemzeti Múzeum Lapidáriumának feliratai a latin nyelvoktatás szolgálatában (segédanyag)

Gesztesi Enikő: Egy humanista személyiség portréja a latinórákon

Lázár István Dávid: Miért olvassuk latinórán Antonio Bonfinit? 

Pataki Elvira: Utak az antikvitáshoz

Takács László: Servi sunt. Immo homines. Seneca XLVII. levelének elemzése

Ullrich Balázs: Ötletek, javaslatok a latin örökségünk tanításához

Czeglédi Sándor: Tájékoztató új könyvekről, internetes lehetőségekről

Hamvas Endre: A megtéréstől a látomásig

Internátusvezetők és nevelők szakmai találkozója, Debrecen, 2017. március 3-4.

Szabadi Edit: A pedagógus előmeneteli rendszer változásai

Nagy Márta: Pedagógusszerep: lehet-e határa a segítésnek?

Dr. Hodossi Sándor: Internátusi emlékek, mint az identitás építőkövei

Ha arra kérlek...

Rozgonyi Zoltán: Online internátusi levelezési rendszer

Osztályfőnökök szakmai napja, Budapest, 2017. március 2.

Kelemen Gabriella: Osztályfőnöki feladatok a törvényi szabályzók tükrében

Sápi Mária: Az osztályfőnöki szerepek a munkaköri leírások tükrében 

Bollók Gyula: KiVa Program tapasztalatai a papkeszi Bocskai István Református Általános Iskolában

KiVa videók

Lencse Máté: Közterem- közösségépítés az osztályteremben

 

Matematikatanárok szakmai napja, Miskolc, 2017. február 23.

László Vilmos Csongor: Feladatbank a matematika oktatás támogatására

Kelemen Gabriella: Gamification az oktatásban

Koncsek Zoltán: Lehetséges kooperatív módszerek a matematika oktatásban

Hunyadiné Kalecsár Mária: Redmenta - az intelligens oktatási asszisztens

Hegyesiné Vass Erika: SNI, BTMN tanulók fejlesztése a matematika órán

 

Történelemtanárok szakmai napja, Budapest, 2016. november 24., december 6.

Hírmondóné Tőkés Erzsébet: A pénzpiac

Hírmondóné Tőkés Erzsébet: Az állam gazdasági szerepvállalása

Dancs István: Vállalkozásokról középiskolásoknak

Tomcsányiné Lucz Szilvia: Tankönyvelemzés - összehasonlító táblázat

Dr. Márkus Mihály: Kálvin gazdaságetikája (videóelőadás)

          

Kémiatanárok szakmai napja, Budapest, 2016.december 8.

Szakács Erzsébet: Tájékoztató a 2017-ben életbe lépő érettségi változásokról kémia tantárgyból

Dr. Tóth Zoltán: A kémiai számítások tanításának alapjai

Albert Viktor: Kémia tankönyv 7-8. évfolyam

                

Magyartanárok szakmai napja, Budapest, 2016. december 1.

Tomcsányiné Lucz Szilvia: Élményszerű versértelmezés

Tomcsányiné Lucz Szilvia: Változások a helyesírás tanításában

Tankó Istvánné: Magyar nyelv és irodalom középszintű érettségi vizsga 2017

Tankó Istvánné: Tétel és feladatkészítés a szóbelire 2017

Tankó Istvánné: Gyakorlati írásbeliség

 

Angol nyelvtanárok szakmai napja, Budapest, 2016. november 29.

Nagy Lajos: Blended learining - kombinált tanulás

Nagy Lajos: Gamification (Játékosítás). A játék: szabad cselekvés

Örmény Katalin: Play English

Örmény Katalin: Változások az érettségi vizsgában - Élő idegen nyelv

                     

Német nyelvtanárok szakmai napja, Budapest, 2016. november 22.

Jekliné Pintér Zsuzsanna: Az idegen nyelvi érettségi változásai 2017-től

Varga Éva: Rock- és popzene a németórán

Pappné dr. Forgács Edit PhD: A német idegen nyelvi kompetenciák integrált fejlesztése

Sápiné Teleki Mária: Módszertani előadás

Csonka Tünde: Jó gyakorlat bemutatása (Ceglédi Református Általános Iskola)

                         

Internátusi nevelők szakmai napja, Halásztelek, 2016. november 11-12.

Nagy Márta: Motivált tanárok?

Kelemen Gabriella-Rozgonyi Zoltán: Pedagógiai-szakmai ellenőrzés a kollégiumban

Turjányi Katalin: „Ki vagyok én?!”-önismeret, társas kapcsolatok, felnőtté válás

Turjányi Katalin: „Hát én immár kit válasszak?!”Fiatalok felkészítése a párválasztásra, családtervezésre

Rozgonyi Zoltán: Online internátusi levelezési rendszer használati lehetőségei

 

Matematika tanárok szakmai napja, Budapest, 2016. november 10.

Koncsek Zoltán: A matematika érettségi vizsga változásai 2016-ról 2017-re

 

Tanítók szakmai napja, Miskolc, 2016. október 27.

Nagy Attila: Miskolc-Diósgyőri Református Általános Iskola és Óvoda bemutatása

Farkas Lászlóné: Problémás tanulók eredményes tanítása

Kovács Zsuzsa: Mesés, játékos matematika

Rácz Ildikó: Kooperatív játékok gyűjteménye (nemcsak) általános iskolásoknak

Rácz Ildikó: Gyerekeknek ajánlott játékgyűjtemény

Répásiné Vadon Katalin: A tanulás tanítása

Simonné Bozsik Anikó: Új tanítási-tanulási módszer: Komplex Instrukciós Program

 

Történelemtanárok szakmai napja, Budapest, 2016. október 27.

Márkus Gábor: A 12. évfolyam társadalomismereti moduljai (tantervelemzés)

Márkus Gábor: A kerettantervi követelmények, a részletes érettségi vizsgakövetelmények témaköreinek és az egyik tankönyv témáinak összehasonlítása 

Márkus Gábor: Családformák, helyi társadalom, nemzet: a történelemtanár és a keresztyén etika nézőpontja 

Dr. Kavecsánszki Máté: Létezik-e tanítható társadalomszerkezeti modell? Dr. Kavecsánszki Máté:A szociális ellátórendszer megismerése Landauer Attila: Cigánycsoportok

 

Internátusi nevelők szakmai találkozója, Pécs 2016. április 15-16.

Dr. Barna Viktor: A kollégiumi szakértő tapasztalatai a PÉM-PSZE eljárásokkal kapcsolatban

Szontagh Pál: a pedagógusminősítés keresztyén aspektusa

Dr. Kocsis Mihály: A többszörös intelligencia

Dr. Kocsis Mihály: Nem kontrollált előfeltevések

Bánné Mészáros Anikó: Az öt szeretetnyelv

Rozgonyi Zoltán: Az internátusi levelezőrendszer tapasztalatai

 

Történelem szakmai napok, Budapest-Debrecen 2016. április 18-21.

A megújuló történelemtankönyvek (OFI-prezentáció)

Apáti Zita: Utazás Wittenbergbe

Márkus Gábor: A reformáció emlékéve

 

Megújuló latintanítás képzés, Budapest, 2016. március 4-5.

Dr. Láng Orsolya: Falutól a Festőházig: az utóbbi tíz év régészeti kutatásának eredményei az Aquincumi polgárvárosban (vázlat)

Dr. Láng Orsolya: Falutól a Festőházig (prezentáció)

 Dr. Tar Ibolya: Antik és modern

Pataki Elvira: Utak az antikvitáshoz. A kortárs magyar gyermekirodalom ókori vonatkozású művei az oktatásban

Szabó Ferenc Krisztián: Cornelius Nepos – neglegendus aut recipiendus?Egy auctor újjáélesztése a mai gimnáziumi követelmények szerint

Takács László: Mint Orpheust a delfin… Klasszikus mítoszok a magyar irodalomban

Göde Edit – Köves Gabriella: Miért tanítsunk még ma is latint?

Acél Zsolt: Kulturális, társadalmi és politikai értékítéletek a görög-római könyvtártörténetben 

Cicero:In L. Catilinam oratio prima 

Nagyillés János: Betekintés a németországi latinoktatásba (prezentáció)

 

Internátusi vezetők és nevelők szakmai találkozója, Miskolc, 2015. november 20-21.

Boda József: A Tóth Pál Diákotthon bemutatása

Dr. Hodossi Sándor:   A diákok internátusi mobiltelefon használatának elméleti és gyakorlati kérdései

FOMO (Fear Of Missing Out)

Görög Tímea: Intézményi önértékelés a diákotthonokban és az internátusokban

Kelemen Gabriella: Tanfelügyelet és pedagógusminősítés a kollégiumokban

Rozgonyi Zoltán: A református internátusi nevelők levelezőrendszere

 

Internátusi vezetők és nevelők szakmai találkozója, Kecskemét, 2015. április 24-25.

Nagy Kálmán: A nevelőtanári munkánk külső szakértők által történő elemzése

Kelemen Gabriella:  A nevelőtanár pedagóguskompetenciái

Dr. Hodossi Sándor: Eszmények és kényszerűségek között az internátusban

Rozgonyi Zoltán: Online internátusi levelezési rendszer

 

Idegen nyelv tanárok szakmai napja, 2015. április 23.

Dimákné Sebők Veronika: Az internet felhasználási lehetőségei a németórákon gyakorlati példákon keresztül

Borsosné Kálmán Outi-Kőszegi Júlia: Diákcsereprogramok szerepe a motiváció kialakításában

Jekliné Pintér Zsuzsanna: Idegen nyelvtanítás multikulturális szemszögből

Örmény Katalin: Az IKT eszközök használatának lehetőségei

Örmény Katalin: Kooperatív technikák

Nagy Lajos: Motiváció általános iskolában az angol nyelv tanítása során

 

Internátusok szakmai napja, Debrecen, 2015. február 19.

Dr. Hodossi Sándor: Illúziók és realitások a református internátusi nevelésben (előadás szövege)

Dr. Hodossi Sándor: Illúziók és realitások a református internátusi nevelésben (prezentáció)

Rozgonyi Zoltán: A kollégiumi élet sajátosságai (előadás szövege)

Rozgonyi Zoltán: A kollégiumi élet sajátosságai (prezentáció)

Kelemen Gabriella: Intézményi önértékelés a kollégiumokban (prezentáció)

 

"Matematika hete" rendezvénysorozat előadásai

Bánné Mészáros Anikó-Görög Tímea: A Gyakornok és a Pedagógus II. fokozat kompetencia-elvárásainak összehasonlítása

Széplaki Anikó: Tehetség vagy talentum?

Tóth László: Kompetenciamérés a tanteremtől a tanteremig

 

Portfólió Segítő Belső Munkatárs képzés anyagai

Bánné Mészáros Anikó: Hogyan mutassuk be pedagógiai munkásságunkat 15 percben?

Bánné Mészáros Anikó: Portfólió védése

Bánné Mészáros Anikó: Portfóliós felület kezelése

Kelemen Gabriella: Portfólió Segítő Belső Munkatárs