A rendezvényekre on-line jelentkezhet. BelépésRegisztrációElfelejtett jelszó

 

Pályázati felhívás az Országos református szakértői névjegyzék bővítésére

A MRE Zsinati Oktatási Irodája a Magyarországi Református Egyház köznevelési törvényének [1995. évi I. tv.] 14. § (5) bekezdése alapján pályázatot hirdet az Országos református szakértői névjegyzékre történő felvételre. A pályázatok benyújtási határideje 2018. március 31. A pályázat részletes kiírásan innen letölthető. 

Családinet pedagógus pályázat

A Családinet.hu portál az egyik leglátogatottabb magyar portál gyermeknevelés témakörben, mellyel havonta közel egymillió olvasót ér el. Tavaly indítottak egy óvodapedagógusoknak szóló kreatív cikkíró pályázatot, ami a vártnál jóval nagyobb sikernek örvendett, így - többek kérésére - úgy döntöttek, hogy idén újra megrendezik a versenyt, sőt kibővítik a pályázók körét, és most már az iskolai pedagógusoktól, pedagógiai asszisztensektől és dajkáktól is fogadnak pályázati anyagokat az óvónők mellett. Három témakörben várják a cikkeket, a nyeremények összértéke pedig már most másfél millió forint felett van, de még folyamatosan fogadják a szponzorok jelentkezését.

A témakörök:

1. Kreativitás - Olyan módszerek vagy feladatok bemutatása, melyek kreativitáson alapulnak: fejlesztik a képzelőerőt, kézügyességet, szépérzéket, megismerktetik a gyermekekkel a művészeteket, ötletességet a mindennapokban.

2. Agresszió és empátia - Olyan szokások, szabályok, ötletek bemutatása, melyek segítenek a gyermekcsoportban megjelenő agresszió, kiközösítés kezelésében, illetve az integrált, hátrányos helyzetű, sérült, vagy idegen ajkú gyermekek beilleszkedésében, társaiknak az elfogadásban.

3. Differenciálás - Olyan módszerek, feladatok, ötletek bemutatása, melyek segítségével egyéni képességfejlesztés végezhető, a gyermekcsoporttól lemaradt gyerekek felzárkóztatása, illetve a csoportból kiemelkedő képességű gyermekek tehetséggondozása érdekében.

A pályázati kiírás letölthető ide kattintva.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Oktatásért Felelős Államtitkárságának a 2017/2018-as nevelési évre, tanévre vonatkozó Tanévkezdő kiadványa INNEN letölthető.

Pályázat a középfokú oktatásban részt vevő tanulók nyelvtudásának javításának, valamint a sikeres emelt szintű idegen nyelvi érettségire való felkészítés biztosításának megvalósítására

A "Nyelvtanulással a boldogulásért" pályázat keretében intézményekből, önkormányzatokból, egyházi és civil szervezetekből álló konzorciumok pályázhatnak 330 - 410 000 000 millió forint támogatásra, a középfokú oktatásban részt vevő tanulók nyelvtudásának javításának, valamint a sikeres emelt szintű idegen nyelvi érettségire való felkészítés biztosításának megvalósítása céljából.

A pályázati kiírás itt található.

 

                                              

Az Oktatási Hivatal képzési felhívása

A 2017. és 2018. évi szakértői és szaktanácsadói igények pontosítása, valamint a munkaköri és területi szempontok elemzése alapján az Oktatási Hivatal (továbbiakban: OH) 2017. júniusában továbbképzéseket indít

-              a pedagógiai-szakmai ellenőrzési és pedagógusminősítési szakértői feladatok, valamint

-              a szaktanácsadói feladatok ellátása érdekében.

A képzések célja a pedagógusminősítéssel és pedagógiai-szakmai ellenőrzéssel kapcsolatos szakértői feladatok, valamint a szakmai szolgáltatáson belüli szaktanácsadói feladatok jogszerű, szakszerű, zavartalan és hosszú távú ellátásának biztosítása. A szakértői/szaktanácsadói létszám növekedése révén az egyházi intézményekben zajló látogatások szervezése zavartalanabbá válhat.

A képzésekre történő jelentkezés feltételeit, a képzésbe való bekapcsolódás, valamint a szakértői/szaktanácsadói munka végzésének követelményeit az Oktatási Hivatal honlapján (www.oktatas.hu) megjelent felhívásokból részletesen megismerhetik. 

 

Református taneszköz-fejlesztési pályázat

A Magyarországi Református Egyház Református Tananyagfejlesztő Csoportja az EGYH-KCP-16-P-0127 projekt keretében pályázatot hirdet református iskolák pedagógusai számára. A pályázat célja feltárni a református intézményekben a pedagógusok által létrehozott és használt (digitális és hagyományos) református szemléletű tananyagtartalmakat. Olyan (nem hittanoktatáshoz kötődő) pedagógiai innovációkat és jó gyakorlatokat keresünk, amelyek alkalmasak lehetnek online publikálásra, illetve digitális továbbfejlesztésre, elérhetővé téve azokat a református köznevelés számára.

A pályázati kiírás innen letölthető, illetve online is olvasható. 

                                                                                                                                                                                                                                 

 

Összefoglaló a Keretantervi rendelet 2017. májusi módosításáról

A kerettantervek kiadásáról és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012 (XII. 21.) EMMI rendelet 2017 májusában újabb módosításon esett át.  Hatályba lépett akiherdetésétől számított 2017. május 13-án. A változtatás összefoglalója innen letölthető.                                                                             

EFOP pályázati tájékoztatók

A református köznevelés hatékonysága, ezzel együtt piacképessége sok esetben múlik az intézmény innovatív attitűdjén, tartalmi sokszínűségén és eszközfelszereltségén. Ezek a folyamatok sok időt és energiát felemésztő előkészítő és megvalósító munkával járnak, de a megvalósítást követően hozadéka megmutatja létjogosultságát. Napjainkban az innovatív ötletek kivitelezése sajnos sokszor anyagi korlátokba ütközik, ezért lemondunk róluk, elvágva ezzel a fejlődés útját. Meg kell találnunk a megoldást a fejlődésre.

A 2015-2020 második ütemezési időszakába érve, kiírásra kerültek az EFOP pályázatok. Örömmel látjuk, hogy rendkívül sok és széleskörű lehetőséget rejtenek az egyházi oktatási intézményfenntartók és az intézmények számára is. A pályázati időszakon belül ennyire célzott lehetőség eddig nem állt rendelkezésre, ezért érdemes a most megjelenők közül választani. Vannak egyéni és konzorciumban benyújtandó pályázati lehetőségek.

Mivel a nagyszámú pályázati kiírásban nehezen tudunk eligazodni, és emiatt sokszor lemaradunk, vagy lemondunk a pályázatokról, szeretnénk segítséget nyújtani, az információkat megosztani, ezért áprilisban ingyenes tájékoztatót és konzultációs lehetőséget szerveztünk az érdeklődőknek, a CREASCOLA Kft. hozzáértő szakembereivel. 

A lap alján letölthetők a tőlük kapott segédanyagok.

Cyril O’Regan: Modernity and the Gnostic Thesis

Cyril O’Regan az University of Notre Dame teológus-filozófus professzora 2017. május 24-én 14.00 órai kezdettel tart előadást a KRE BTK 104-es termében Modernity and the Gnostic Thesis címmel. Cyril O’Regan fő kutatási területe a rendszeres teológia és a modern európai teológia történet. A legjelentősebb témája a gnózis megjelenése a modernitásban. Erről több kötetet is megjelentetett, amelyeknek igen komoly tudományos visszhangja van.  A KRE BTK-n tartandó előadása épp ezt a kérdést járja körül. Minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők. Az esemény plakátja innen letölthető. 

 

Tájékoztató a 2018. évre vonatkozó pedagógusminősítés feltételeiről, határidőiről

Az oktatásért felelős miniszter 2017. február 28-án közzétette a 2018. évre vonatkozó pedagógusminősítési keretszámot, a minősítési tervbe történő felvétel különös feltételeit Miniszteri Közleményében, amely itt elérhető.

A közlemény adatolható elemeit az alábbiakban szedtük sorba:

 • A 2018. évre vonatkozó pedagógusminősítési keretszámot 35 000 főben határozta meg
 • Akik jelentkezésüket követően bekerülnek a 2018. évi minősítési tervbe, azok számára a részvétel kötelező. Visszalépésre nincs lehetőség, ezért a feladatok mérlegelése mellett kell döntést hozni a jelentkezésről.
 • A kiírás szerinti különös feltételeknek legkésőbb ajelentkezés időpontjában (2017. március 31.) kell megfelelni.
 • Minősítési eljárások előzetes dokumentációját, a portfóliót/pályázatot 2017. november 25-éig kell elkészíteni.
 • A jelentkezést a pedagógus kezdeményezi úgy, hogy a jelentkezési lap két példányát aláírva 2017. március 31-éig benyújtja az intézményvezetőnek, ahol aktív jogviszonya van. Korábbihoz képest rövidebb a jelentkezési időszak!
 • A jelentkezéseket az intézményvezető az informatikai felületen2017. április 15-éig véglegesíti.
 • A pedagógusokat az OH értesíti a jelentkezés megtörténtérőla KIR személyi nyilvántartásban rögzített e-mail címükön.
 • Amennyiben 2017. április 15-ig az intézményvezető nem, vagy hibásan rögzítette a jelentkezést, a jelentkező pedagógus, az Oktatási Hivatal területileg illetékes Pedagógiai Oktatási Központja részére benyújtott, aláírt kérelemmel 2017. május 10-éig még kérheti a 2018. évi minősítési tervbe való felvételét, vagy az adatok helyesbítését.
 • Az Oktatási Hivatal ellenőrzi a rögzített adatokat, és az oktatásért felelős miniszter 2017. június 20-áig dönt a következő évben minősítő vizsgán, minősítési eljárásban részt vevő pedagógusok köréről.
 • A döntés meghozatalát követően, legkésőbb 2017. június 30-áig értesíti a pedagógus kollégákat és a munkáltatókat.
 • A díjköteles eljárásoknál (megismételt minősítő vizsga vagy minősítési eljárás, Mesterpedagógus/ Kutatótanár célfokozat eljárása) díjbefizetésre 2017. június 30-át követően harminc nap áll rendelkezésre a bekerült jelentkezőknek.

Az Oktatási Hivatal valamennyi köznevelési intézmény számára megküldi a jelentkezéssel kapcsolatos fontos és hasznos információkat, valamint a jelentkezési lap nyomtatványát.

Jelentkezésre kötelezettek:

 • akik gyakornoki ideje a 2018. évben jár le,
 • akiknek első minősítő vizsgája sikertelenül zárult és meghosszabbított gyakornoki idejük a kormányrendelet alapján 2018. évben jár le,
 • NOKS dolgozók akik rendelkeznek pedagógus szakképzettséggel, szakképesítéssel és a gyakornoki idejük 2018. évben jár le,
 • Gyvt. hatálya alá tartozó intézményekben, pedagógus munkakörben, egységes óvoda-bölcsődében felsőfokú végzettséggel kisgyermeknevelő munkakörben foglalkoztatottak, akiknek a gyakornoki ideje a 2018. évben jár le.

Minősítési eljárásra jelentkezhetnek:

 • Pedagógus I. fokozatba sorolt pedagógusok, akik legalább 20 év szakmai gyakorlattal rendelkeznek.
 • Pedagógusok, akik legalább 8 év szakmai gyakorlattal és pedagógus szakvizsgával rendelkeznek.
 • Pedagógus I. vagy ideiglenesen Pedagógus II. fokozatba sorolt pedagógusok, akik minősítési eljárása sikertelenül zárult 2015. vagy 2016. évben.

Mesterpedagógus fokozathoz szükséges minősítési eljárásra jelentkezhetnek:

 •  Pedagógus II. fokozatba besorolt pedagógusok, akik legalább 32 év szakmai gyakorlattal és pedagógus szakvizsgával rendelkeznek.
 • Pedagógus I. vagy Pedagógus II. fokozatba besorolt pedagógusok, akik a tanfelügyeleti és pedagógusminősítési szakértői, továbbá a szaktanácsadói feladatok ellátásra jelentkeznek, és már rendelkeznek a megadott feltételekkel (legalább 14 év szakmai gyakorlat, pedagógus-szakvizsga, és megfelel az OH továbbiakban megadott feltételei)

Kutatótanár fokozathoz szükséges minősítési eljárásra jelentkezhetnek:

 • 2017. március 31-én aktív jogviszonnyal rendelkező végleges Pedagógus II. vagy Mesterpedagógus fokozatba besorolt pedagógusok, akik rendelkeznek (legalább 14 év szakmai gyakorlati idő, a munkakörük ellátásához szükséges végzettséghez és szakképzettséghez kapcsolódó szakterületen szerzett tudományos fokozattal vagy 1984. szeptember 1-jeután szerzett egyetemitudományos fokozattal (dr.univ.) rendelkeznek, és rendszeres szakmai publikációs tevékenységet folytatnak)

A különös feltételeknek legkésőbb a jelentkezés időpontjában (2017.03.31.) kell megfelelni.

Amennyiben kérdés merül fel a jelentkezéssel kapcsolatban, a RPI kollégái állnak rendelkezésre. Előreláthatóan idén is a nyár elején és ősszel szervezünk portfólió-készítő egy napos képzéseket a jelentkező kollégák számára, melyet aktuálisan meghirdetünk majd honlapunkon.

                                               

Pályázati felhívás az Országos református szakértői névjegyzék bővítésére

 A MRE Zsinati Oktatási Irodája a Magyarországi Református Egyház köznevelési törvényének [1995. évi I. tv.] 14. § (5) bekezdése alapján pályázatot hirdet az Országos református szakértői névjegyzékre történő felvételre. A pályázatok benyújtási határideje 2017. március 31.

A pályázat feltétele az 1995. évi I. tv. 70. § (2) bekezdésének való megfelelés, vagyis

        „feladatainak ellátásához szükséges szakirányú felsőfokú végzettséggel és

        szakterületén szerzett tíz éves gyakorlattal rendelkezik,

        szakterületének elismert képviselője.”

A pályázathoz csatolni kell a szakmai önéletrajzot, a szakirányú felsőfokú végzettséget igazoló dokumentumok másolatát, az állami jegyzékeken való szereplés igazolásainak másolatát, valamint szakterületéről két referenciát. Amennyiben a pályázó nem református köznevelési intézmény alkalmazottja, úgy csatolnia kell lelkipásztorának igazolását arról, hogy a pályázó egyházunk konfirmált tagja.

A névjegyzékekre való felvételre javaslatot tehet „bármelyik természetes személy vagy református egyházi jogi személy” [1995. évi I. tv. 70 § (3) bekezdése].

 

A pályázatok ill. a javaslatok elbírálására – a Zsinat Oktatásügyi Szakbizottságával egyeztetetten – várhatóan április hónapban kerül sor. A névjegyzékre felkerülő új szakértők megbízatása 2017. szeptember 1-jétől 5 esztendőre szól. Felhívjuk a figyelmet, hogy a református mesterpedagógus névjegyzékre szakértőként csak azok kerülhetnek fel, akik az Országos református szakértői névjegyzék 11. szakterületére előzetesen felvételt nyernek.

A részletes felhívás INNEN letölthető.  

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS - ÉLETKEZDÉSI TÁMOGATÁS 2017

A Takács Etel Pedagógiai Alapítvány Kuratóriuma ismét meghirdeti pályázatát – az alapító végakarata szerint – tehetséges pályakezdő fiatalok számára (1 db 300.000.- forintos pályadíj).

Pályázhatnak azok a magyar vagy pedagógia szakos kollégák, akik a 2013/2014-es vagy későbbi tanévben kezdték tanári pályájukat, és 10-18 éves tanulók körében tanítják szakjukat. A pályázathoz kérjük csatolni

 • a személyi adatokat;

 • részletes szakmai önéletrajzot;

 • a pályázó tanári tapasztalatainak összefoglaló elemzését maximum 15 oldalban;

 • az iskola igazgatójának, illetve a munkaközösség vezetőjének ajánlását;

 • az oklevél másolatát.

Az életkezdési pályázat beküldésének határideje:2017. április 28. A pályázatokat 3 példányban (1 eredeti, 2 másolat) és elektronikusan is az alábbi címre kérjük beküldeni:

Takács Etel Pedagógiai Alapítvány, 1075 Budapest, Kazinczy u. 23-27., (Ímél: takacsetel@gmail.com)

A kiírás letöltése

 

Meghívó a Szovjet fogságba hurcolt reformátusok a Kárpát-medencében konferenciára

A Magyarországi Református Egyház Zsinatának Elnöksége, a Református Közéleti és Kulturális Központ Alapítvány és a Nemzeti Emlékezet Bizottsága tisztelettel meghívja Önt 2016. november 22-én tartandó, Szovjet fogságba hurcolt reformátusok a Kárpát-medencében című konferenciájára. A tanácskozásnak a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kara ad otthont (1092 Budapest, Ráday utca 28).

Az esemény meghívója INNEN letölthető.

 

Jó gyakorlatok az óvodában - pályázat

Az OVIADMIN kiadója, a Menedzser Praxis Kiadó Kft. tanulmányíró-pályázatot hirdet óvodapedagógusoknak. A részletes kiírás és pályázati űrlap INNEN letölthető.

                       

 

Ingyenes IKT szakmai anyagok!

A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság (NJSZT) kidolgozott egy új ECDL modult, melyet kifejezetten pedagógusoknak szánnak. Az IKT pedagógusoknak elnevezésű modul tartalmazza mindazokat az IKT, info-pedagógiai, tartalom megosztási ismereteket, melyek gyakorlati segítséget nyújtanak a nem informatika szakos pedagógusoknak az IKT eszközök tanításban való alkalmazásához.

A modul tankönyve és a hozzá tartozó mellékletek ingyenesen letölthetők, használhatók! 

Az ECDL modul(ok) szervezett keretekben történő elvégzésével a 7 évenkénti kötelező pedagógus továbbképzés is teljesíthető.

A képzésről bővebben ITT olvashatnak.

                        

 

Meghívó iskolatörténeti kiállítás megnyitójára

A Református Tehetséggondozó Alapítvány kuratóriuma szeretettel és tisztelettel meghívja a Protestáns iskolatörténeti mozaik c. vándorkiállítás első megnyitójára, melyet Pécsett 2016. október 25-én (kedden) 10.00 órakor Pécsett, a Tudásközpontban tartanak. A kiállítást Dr. Hoppál Péter kulturális államtitkár (EMMI) nyitja meg. Vendégünk lesz Dr. Hafenscher Károly miniszteri biztos (Reformáció Emlékbizottság). Minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők.

 

Pályázati felhívás Minősített Tehetséggondozó Műhely cím elnyerésére!

Az Új Nemzedék Központ pályázati felhívása INNEN letöltehető.

 

A Reformáció Emkékbizottság új pályázati felhívásai INNEN letölthetők. 

          

 

2016. szeptember 21-22-én Nick Vujicic Magyarországra érkezik azzal a céllal, hogy a 13-18 éves korosztály számára fogalmazza meg üzenetét önmagunk és mások elfogadásával kapcsolatban.

A szeptember 22-én, délelőtt 11h-kor tartandó diákoknak szóló előadás különlegessége, hogy regisztrációt követően,  minden magyar iskola online bekapcsolódhat és Nick hiteles üzenete egy egész nemzedékhez juthat el egyszerre!

Várjuk minden magyarországi iskola csatlakozását!

 

Megjelent az Emberi Erőforrások Minisztériuma Oktatásért Felelős Államtitkárságának tanévkezdést támogató szakmai anyaga a 2016/2017. tanévre

A dokumentum INNEN letölthető.

               

 

Megjelentek a Mesterpedagógus és Kutatótanár fokozatok elérését célzó minősítési eljárásokat szabályozó útmutatók

A szakmai anyagok letölthetők az Oktatási Hivatal honlapjáról.

                                     

 

Kárpát-medencei Református Középiskolák XXI. Találkozója

Július 3. és 6. között rendezték meg Tatán a Kárpát-medencei Református Középiskolák Találkozóját, a Tatai Református Gimnázium szervezésében. A találkozón már 21. alkalommal gyűltek össze a református középiskolák képviselői, hogy még szorosabbá fűzzék kapcsolataikat, kicseréljék tapasztalataikat, hitükben, küldetésükben megerősödjenek. A programot hétfőn délelőtt ünnepi istentisztelettel nyitották meg a Református Templomban, ahol igét hirdetett Steinbach József, a Dunántúli Református Egyházkerület püspöke, köszöntőt mondott Bellai Zoltán püspöki főtanácsos, Novák Katalin, az Emberi Erőforrások Minisztériuma család-és ifjúságügyért felelős államtitkára, Király András György, a bukaresti Tanügyminisztérium kisebbségi oktatásért felelős államtitkára, Bencsik János országgyűlési képviselő és Michl József polgármester.

A hét folyamán a találkozó résztvevői többek között fórumokon és fakultációs programokon, táncházban és vetélkedőkön vesznek részt.

A találkozó Zárónyilatkozata INNEN, a diák-zárónyilatkozat INNEN letölthető. 

                   

 

Pályázat bibliai rigmusok írására

 

A Reformáció 500. évfordulójára készülve a Sárospataki Református Teológiai Akadémia, a Sárospataki Református Egyházközség és a Petőfi Irodalmi Múzeum – A Magyar Nyelv Múzeuma pályázatot hirdet az alábbi címmel:

Bibliai rigmusok óvodásoknak” – bibliai szereplők, történetek, aranymondások megismertetése versbe szedett formában.

A pályázók köre: életkorhatár nélküli.

A pályázat leírása: A pályázat célja, hogy az óvodások megismerjék a bibliai szereplőket, könnyen és maradandóan megtanulják a bibliai történeteket és aranymondásokat. A legkisebbek számára is érthető, igényes magyar nyelven megfogalmazott, rímes vagy rímtelen verseket, rigmusszerű szövegeket, mondókákat várunk.

A terjedelem: legalább 4, legfeljebb 5 oldal A/4-es méretben.

Kizárólag saját alkotásokat fogadunk el, a más szerzőtől vett, internetről letöltött írásokat kizárjuk a pályázatból. Saját, de máshol már megjelentetett műveket elfogadunk. Kézzel írt pályamunkákat is szeretettel várunk.

Pályadíj: Könyvjutalom, ezen kívül az 1. helyezettnek 50.000 Ft, a 2. helyezettnek 30.000 Ft, a 3. helyezettnek 20.000 Ft.

A legjobbak publikációs lehetőséget kapnak (a Teológia honlapján és/vagy a Sárospataki Füzetekben, a gyülekezet honlapján, A Magyar Nyelv Múzeuma honlapján)

Beküldési határidő: 2016. szeptember 30.

A pályamunkákat a következő címre várjuk:

A Magyar Nyelv Múzeuma, 3988 Sátoraljaújhely-Széphalom, Kazinczy utca 275.

info@nyelvmuzeum.hu

Telefon: +36 47 521 236

Napközi Erzsébet-tábor új kiírásai

Elérhetővé váltak a mai napon a „Napközi Erzsébet-tábor” új kiírásai:

-         Napközi Erzsébet-tábor Családsegítőknek és Egyházi Iskolafenntartóknak (4 turnussal)

-         valamint meghosszabbítva a „standard” Napközi Erzsébet-tábor (két új augusztusi turnussal).

A pályázatok publikusak és pályázhatóak!

Családsegítős és egyházi: http://www.erzsebetprogram.hu/palyazati-kiiras-napkozi-csaladsegito-es-egyhazi

„Standard” napközi: http://www.erzsebetprogram.hu/napkozi-erzsebet-tabor

Közvetlen pályázatbenyújtási link:

Család segítős és egyházi: https://palyazat.erzsebetprogram.hu/?kiiras=432

„standard” napközi: https://palyazat.erzsebetprogram.hu/?kiiras=425

A pályázatok benyújtási határideje egységesen június 30. 16.00 óra!

                     

 

MEGHÍVÓ az Értéktermő Református Tehetségközpont "Értéktermés" konferenciájára

2016. május 27-28-án célunk egy olyan országos konferenciát megtartani, ahol egyértelművé tehetjük a most formálódó Értéktermő Református Központ feladatát és azon területeket, amelyekben az intézményekkel tudjuk a tehetséggondozás ügyét közösen szolgálni.

A konferencia 4 fő téma köré csoportosul:

·         Az országos és a kerületi tehetségsegítő tanácsok szerepe a református közoktatásban.

·         Hogyan válhatunk tehetségponttá és milyen előnye van egy intézmény számára?

·         Az Értéktermő Tehetségközpont szerepe az intézmények segítésében

·         A gazdagító programban résztvevő pedagógusok felkészítése a következő évi PILOT programokban.

 

A konferencia meghívója és programja  INNEN letölthető.

 

2016. március 1.: 2017.évre vonatkozó pedagógus minősítési keretszámok - a Kormány honlapjáról

Az oktatásért felelős miniszter a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő

végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: kormányrendelet) 10. § (1) bekezdése alapján a 35 000 főben határozta meg a 2017. évre vonatkozó
pedagógus minősítési keretszámot a 6630-2/2016/KOPKA iktatószámú határozatában.

Az emberi erőforrások miniszterének határozata a 2017. évre vonatkozó pedagógus minősítési keretszámról itt olvasható.

 

2016. február 9.: PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

Óperenciás meseillusztrációs rajzpályázat

Március 15-ei diákutaztatási program

Pályázat egyházi és civil szervezeteknek ifjúsági programok megvalósításának támogatására

 

2016. január 12.: TÁJÉKOZTATÓ az "Országlátó" református pedagógus identitás utakról

A Református Pedagógiai Intézet tanárcsere-látogatás programjának rövid áttekintése INNEN letölthető.

Az Országlátó 2016. évi programjairól az érintett középiskolák részletes tájékoztató levelet kapnak. 

                         

 

2015. december 28-án a Széchenyi 2020 keretében megjelent az „Egyes egyházi oktatási infrastrukturális fejlesztések” című (EFOP-4.1.1-15 kódszámú) felhívás. A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 4,95 milliárd forint.

A támogatási kérelem benyújtása 2016. január 25-től 2018. január 25-ig lehetséges. A pályázati felhívás a https://www.palyazat.gov.hu/node/57219 linkről érhető el.

 

                             

Nagy mértékű támogatást lehet lehívni egyházi oktatási intézmény infrastrukturális fejlesztésére, önerő nélkül (pl. tornaterem, tanterem építésére, felújításra), de a közép-magyarországi régióban lévő feladatellátási-hely nem szerepelhet a projektben, a projekt keretében elvégzett tevékenységek megvalósítása csak a konvergencia régiókban történhet. Fejlesztés csak megyeszékhelyen, megye jogú városban vagy járási központban valósulhat meg. Önállóan támogathatók a feladatellátási-helyekhez kapcsolódó építési tevékenységek; a funkció nélküli épületek/épületrészek átalakítása; korszerűsítés; bővítés; átalakítás; rekonstrukció, modernizáció; többfunkcióssá tétel; műszaki színvonal emelése, fizikai állag javítása valamint képzésre alkalmas terek kialakítása.

 

2015. november 24.: Finn-magyar oktatási konferencia a Pünkösdi Teológiai Főiskolán. 

Finn-magyar együttműködés az oktatásban és az iskolai szolgálatban

címmel konferenciát szervez a Magyar Pünkösdi Egyház melyre tisztelettel meghívja az lelkészeket, hitoktatóit, az Egyházi  fenntartású iskolák igazgatói, és a keresztény pedagógusokat.

Időpont :2015. november 24.  9:30-17:00

Helyszín: Pünkösdi Teológiai Főiskola, Budapest XVIII.ker. Gyömrői út 89.

A konferencia mottója:

Mestertanárunknak, Jézusnak az  életfilozófiája: „Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok,  és meg vagytok terhelve, és megnyugvást adok nektek. ... Tanuljátok meg éntőlem, hogy szelíd és alázatos vagyok, és nyugalmat találtok lelkeiteknek.” Máté 11,28-29

Szeretettel hívjuk iskolák igazgatóit, tanárait és oktatásban részt vevő szakembereket hitoktatókat és lelkészeket, hogy megismerhessük jobban a finn oktatási rendszert és azt a stratégát, amely a finn oktatási rendszert Európa élmezőnyébe emelte. Előadóink a finn oktatás rendszer szakértői, akik szeretnék segíteni a magyar oktatási szakembereket is megosztva tapasztalatikat a magyar kollégákkal.

A konferenciát a Magyar Pünkösdi Egyház szervezi, de a konferenciára szeretettel hívjuk más Egyházak oktatási szakembereit, valamint az állami oktatásban résztvevőket is.

Előadók:

·       Pekka Tapani IIvonen, aki oktatási tanácsadó a finn országos Vezetői Tanácsban (független oktatási Minisztériumi osztály), az Oktatási Minisztérium számára részt vett a tanterv kidolgozási bizottságban is elnökkén;

·       Leevi Ahopelto, aki a finn iskolai szolgálat nemzetközi igazgatója, valamint Magyarországról dr. Pataki Mihály címzetes igazgató,aki az Europai Unió Oktatási Szövetségének Tagja (European Federation of Education Employers – EFEE).

 

A konferencia egyházi felelőse: Pataky Albert a Magyar Pünkösdi Egyház elnöke
A konferencia szakmai felelőse: dr. Pataki Mihály címzetes igazgató az Europai Unió Oktatási Szövetségének Tagja (European Federation of Education Employers – EFEE)
  

 

2015. június 4.: A www.reformatus.hu oldalon olvasható jó hír: Félmilliárd forint a református oktatásra