A rendezvényekre on-line jelentkezhet. BelépésRegisztrációElfelejtett jelszó

A KORONAVÍRUS-JÁRVÁNNYAL KAPCSOLATOS HIVATALOS TÁJÉKOZTATÓK, HÁTTÉRANYAGOK

Ismeretterjesztő a COVID-19 elleni aktuális vakcináról 

A Covid-19 világjárvány kapcsán a köznevelési intézményeknek jelentős szerepe van a társadalmi tájékoztatásban. Nemcsak a kollégákat, de a tanulókat és szüleiket is foglalkoztatja a járvány elleni védekezés, az egészségre és a közösségre nézve is helyes és felelős magatartás kérdése. Az intézmények kommunikációját kívántuk segíteni akkor, amikor hiteles szakmai tájékoztatást kértünk a Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórházától. Munkatársuk,  Dr. Takács László főorvos úr elkészített egy rövid és közérthető ismertetőt a Covid-19 elleni aktuális vakcináról, melyet szíves felhasználásra javaslunk intézményeinknek, használják igényük és belátásuk szerint. A tájékoztató anyag INNEN letölthető!

Háttéranyag az óvodai rendkívüli szünet eljárásrendjéről

Az EMMI Köznevelésért Felelős Helyettes Államtitkárságának háttéranyaga

Tájékoztató a védőfelszerelések biztoításáról az érettségi vizsgákon

A MIniszterelnökség Területi Közigazgatásért Felelős Államtitkárának tájékoztatója

A kormányhivatalok listája

Tájékoztató a 2020. évi tanfelügyeletről és pedagógus minősítésekről a rendkívüli helyzetben

A koronavírus terjedése következtében tett kormányzati intézkedések a pedagógiai-szakmai ellenőrzések és pedagógusminősítések szervezését és lebonyolítását is érintik.

Az emberi erőforrások minisztere által 2020. április 2-án hatályba lépő, az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzettel érintett pedagógusminősítési és tanfelügyeleti eljárásokról szóló 8/2020. (IV.2.) EMMI határozat alapján 2020. évi tanfelügyeleti látogatások törlésre kerülnek, a 2021. évi tanfelügyeleti tervben kell szerepeltetni azokat. A veszélyhelyzet időtartamára vagy annak megszűnését követő 30 napra eső pedagógusminősítési eljárások megszervezésére a 2019. évi eljárások tekintetében 2020. december 31-ig, a 2020. évi eljárások esetében a 2020/2021. tanítási év végéig van lehetőség.

Az Oktatási Hivatal – az emberi erőforrások minisztériumával történt egyeztetés alapján – a TKHF/867-2/2020. ügyiratszámú levélben leírtakat is figyelembe véve a 2020. május és 2020. június hónapra tervezett pedagógusminősítési (kivétel Kutatótanár fokozatot célzó minősítési eljárások) látogatásokat – további intézkedésig – felfüggeszti. Az ilyen módon törölt eljárásokat a 2020. őszi időszakra fogjuk a későbbiekben újraszervezni.

A 2020. március 16 – december 31. közötti tanfelügyeleti látogatások a fentiek alapján törlésre kerülnek. A 2020. évi elmaradt pedagógiai-szakmai ellenőrzéseket a 2021. évi ellenőrzési tervben kell majd szerepeltetni.

Az eljárások későbbi szervezése, valamint a pontos és hatékony tájékoztatás érdekében kiemelten fontos, hogy a KIR személyi nyilvántartásban a pedagógusok elektronikus elérhetősége (e-mail cím) és esetlegesen telefonszáma pontosan legyen rögzítve, az arra érkező információkat a pedagógusok rendszeresen kövessék figyelemmel. Kérem ebben felelős közreműködését!

A pedagógusminősítési és az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzések látogatási beosztásai és az azokkal kapcsolatos adminisztráció a jövőben új felületen is elérhető. Az alkalmazás a www.oktatas.hu portálon a Saját oldalon belül a Bizottság menüpontban a Látogatási beosztások (adminisztráció) ikonnal érhető el. Az új alkalmazás mögött található informatikai technológia stabilabb, gyorsabb ügyintézést tesz lehetővé, ezért kérjük, hogy használatára lehetőség szerint minél hamarabb térjenek át.

Az új felület használatára történő átállás időszakában alternatív lehetőségként a régi felület továbbra is elérhető. Ennek megszüntetéséről egy későbbi időpontban küldünk tájékoztatást. A fentiekről az érintett pedagógusokat és a szakértőket az Oktatási Hivatal külön levélben tájékoztatja. 

- o - 

 

 

Tájékoztató a gyermek tankötelezettségének megkezdésével kapcsolatos jogszabályi változásokról és a szülőket érintő fontosabb tudnivalókról

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2020. január 1-jén hatályba lépő módosítása alapján 2020. január 1-jétől az Oktatási Hivatal fog döntést hozni a tanköteles korú gyermekek további egy nevelési évig óvodai nevelésben való részvételéről, valamint a hat éves kor előtti iskolakezdésre vonatkozó kérelmek kapcsán. A hatályba lépő jogi változásokról, valamint a szülőket érintő legfontosabb változásokról – az Oktatási Hivatal és Emberi Erőforrások Minisztériumának Köznevelési Államtitkársága által készített – készített tájékoztató anyag ITT LETÖLTHETŐ.

Tájékoztató az egyéni munkarend szabályozásával kapcsolatban

A Kormány az egyes köznevelési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 196/2019. (VIII. 1.) Korm. rendeletben az Oktatási Hivatalt jelölte ki az Nkt. 45. § (5) bekezdése szerint eljáró szervnek. Az intézkedés célja, hogy a korábbi, rendkívül eltérő intézményi gyakorlatok helyett országosan egységes eljárásrend szerint, indokolt esetben kerüljön megállapításra az egyéni munkarend. A tanév előkészítését támogatva felhívjuk a figyelmet az Oktatási Hivatal tájékoztatójára az Egyéni munkarend engedélyezésével kapcsolatban.

Jelentkezz önkéntesnek a Bárka táborba! Még van néhány szabad hely júniusi turnusainkban!

Ha szívesen segítenél hátrányos helyzetű, nehéz körülmények között, illetve gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyermekeknek, hogy megtapasztalják a nyári szünet gondtalanságát, csatlakozz a Magyarországi Református Egyház Bárka táborába önkéntesnek.

Táborainkban arra törekszünk, hogy ezeket a gyermekeket kizökkentsük nehéz hétköznapjaikból, lehetőséget biztosítsunk számukra a felhőtlen táborozásra sok játékkal, élménnyel és fejlesztő programokkal. A táborban évente több mint 1500 gyermek tölti a szünidejét, sokan az ország legelmaradottabb térségeiből és a legkülönbözőbb társadalmi rétegekből érkezve. Ha 18 és 35 év közötti vagy, és szívesen segítenél a tábor napi életének szervezésében, a táborozók tábori napjainak lebonyolításában, itt a helyed. Nyíltszívű önkénteseket keresünk, aki ölel, támogat és felemel, mesél, meghallgat, játszik, sír, nevet és megnevettet. Álmokat válthatsz valóra, életeket változtathatsz meg, ha csatlakozol a Magyarországi Református Egyház Bárka tábor programjához. 

Honlapjukon megtalálsz minden hasznos információt. A jelentkezés a felhívásban található online felületen keresztül történik.

Itt meghallgathatod, hogy miért jó önkénteskedni a Bárka táborban :)

 

 

Ajánlott irodalom a református köznevelés tanulmányozásához

A Református Oktatási Stratégia kidolgozása kapcsán Dr. Pusztai Gabriella és Dr. Kopp Erika rendelkezésünkre bocsátott egy ajánlott irodalomjegyzéket, amit haszonnal forgathatnak mindazok, akik a református köznevelés múltja, jelene és még inkább a jövője iránt érdeklődnek, felelősséget viselnek. Szeretettel ajánljuk kedves kollégáink figyelmébe!