A rendezvényekre on-line jelentkezhet. BelépésRegisztrációElfelejtett jelszó

KEDVES KOLLÉGÁINK!

Óvodapedagógusok számára 2020 szeptemberében létrehoztuk a refovi.reformatus.hu oldalt. További szakmai tartalmaink innen érhetők el!

Az óvodavezetői értekezletek előadásai a résztvevők számára letölthetők:

2020. július 3-ai online tájékoztató:

Ablonczyné Vándor Margit: A koronavírus idején óvodákban történt események értékelése, hatása a jövő tervezhetőségére

A református óvodavezetők elmondásai alapján összegyűjtött tapasztalatok az elmúlt három hónap rendkívüli eseményeiről

 

2019. október 25-ei óvodavezetői értekezlet:

Radványi Csaba: Az együttnevelést segítő jogszabályi háttér

Ablonczyné Vándor Margit-Bánné Mészáros Anikó: A református óvodák munkaközösségének hatékony és eredményes együttműködéséért

Ablonczyné Vándor Margit: Református óvodák segédanyag gyűjteménye

 

2019. szeptember 26-ai Óvodavezetői értekezlet:

A 2019 /2020. nevelési évet érintő módosított jogszabályok

Szabadi Edit: A 2019/2020. nevelési évet iérintő új szabályok a törvényváltozás tükrében

Ablonczyné Vándor Margit: A törvénymódosítás gyakorlati megvalósításának lehetőségei az óvodában

 

2018. október 18-ei Óvodavezetői értekezlet

Szabadi Edit: Felkészülés a szakmai ellenőrzésre

 

2018. május 24-ei Óvodavezetői értekezlet

Varga-Szilágyi Gyula: Bevezetés a Buteyko-légzéstechnikába

Márkus Gábor. Honvédelmi intézkedési terv

Óvodai Honvédelmi Intézkedési Terv minta

 

2018. március 12-ei Óvodavezetői értekezlet

Szabadi Edit: A 2019. évi pedagógusmnősítési keretszámokról

Szabadi Edit: Jogszabályi változások

 

2018. február 1-jei Óvodavezetői értekezlet

Szabadi Edit: A 326/213 Korm.r. módosítása

Szabadi Edit: A honvédelmi intézkedési terv rendeltetése és hatálya, és naprakészen tartásának rendje

Intézményi önértékelés mintadokumentumai:

Jegyzőkönyv

Önértékelés

Összegző értékelés

Intézkedési terv

 

2017. szeptember 14-ei Óvodavezetői értekezlet

Szabadi Edit: A 2017/2018-as nevelési év feladatai fejlesztési lehetőségei az óvodai nevelésben

Wölfling Zsuzsanna:  A gyermeki fejlődés nyomon követésének, dokumentációjának jogszabályi háttere

Márkus Lászlóné: A gyermeki fejlődés értékelésének helye az intézményi nevelő-fejlesztő folyamatok rendszerében 

 

2017. március 16-ai Óvodavezetői értekezlet

Szabadi Edit: 2018. évi pedagógusminősítési keretszámról

Szabadi Edit: Mesterpedagógus minősítésének eljárásrendje

 

2016. október 20-ai Óvodavezetői értekezlet

Szabadi Edit: Nevelő-oktató munkát közvetlenül segítők vezetői értékelése

Szabadi Edit: A vezető önértékelésének kiemelt elvárásai, munkájának ellenőrzése és értékelése

Szabadi Edit: Az önértékelés, tanfelügyelet és pedagógus minősítés legfontosabb változásai

Bánné Mészáros Anikó: Mérés-értékelési lehetőségek az óvodában

 

2016. szeptember 15-ei Óvodavezetői értekezlet

Szabadi Edit: Az óvodákat érintő jogszabályi változások a 2016/2017-es nevelési év küszöbén

Digitális OkosJáték Óvodásoknak bemutató

2020. július 3-ai online tájékoztató:

Ablonczyné Vándor Margit: A koronavírus idején óvodákban történt események értékelése, hatása a jövő tervezhetőségére

A református óvodavezetők elmondásai alapján összegyűjtött tapasztalatok az elmúlt három hónap rendkívüli eseményeiről