A rendezvényekre on-line jelentkezhet. BelépésRegisztrációElfelejtett jelszó
Értékorientált vezetés / Value Driven Leadership - 30 órás akkreditált képzés

A Református Pedagógiai Intézet és a Driestar Christian University (Hollandia) 2019 tavaszán Értékorientált vezetés / Value Driven Leadership címmel 30 órás akkreditált pedagógus-továbbképzést szervez.

A kétszer kétnapos képzés, amely kétnyelvű, nemzetközi tanúsítvánnyal zárul, plenáris előadásokból és interaktív műhelymunkákból áll. A képzés nyelve magyar (a holland előadások szinkrontolmácsolásával).

A 30 órás képzés 2X2 napot vesz igénybe, melynek időpontjai: 2019. április 11-12. (csütörtök-péntek); május 16-17. (csütörtök-péntek).

Témakörök:

1. A keresztyén vezetés esszenciája

A vezetés legfontosabb irányainak ismerete (rendszeretet, függetlenség, érzelmi biztonság, extrovertáltság, jóindulat és szelídség); A személyiség nevelésének három alapkérdése; Vezetői stílusok (gondoskodó, strukturáló, szolgáló vezető); Vezetői szerepfelfogás sajátosságai a keresztyén iskolákban (Közösségi tevékenység, szerepek váltogatása, felelősség-vállalás és szolgálat, sáfár és pásztor); A környezet, a viselkedés és a spirituális önazonosság összefüggései


2. A keresztyén vezetés esszenciája - tréningfeladat

Csoportmunkában a keresztyén vezető legfontosabb tulajdonságainak összegyűjtése (kvalitások, mozgatórugók, értékek, ismeretek, meggyőződések, küldetés-elképzelés, személyiség)


3. A keresztyén vezető
 

A magányos pásztor (sokaság előtt járás, a perspektíva felelőssége; A megkísértett vezető (lehetőségek és korlátok, távolodás az eredeti céloktól, bizalom és ellenőrizhetőség, önkontroll, szerephatárok és szerepzavar, szakmai büszkeség és alázat); A „bukott” vezető (emberi és isteni perspektíva a „bukásban”, a hatalom görcsös akarása, a megbízatás végessége, monitoring rendszerek, indikátorok, humánerő-fejlesztés); Az idő fogságában (határidő és számonkérés, számonkérés és bizalom, önreflexió hiánya, team-munka időigénye és időmenedzsmentje, feladatdelegálás)


4. A keresztyén vezető - tréningfeladat

Csoportmunkában József és testvérei bibliai története alapján Karrier-diagram készítése, értékkatalógus összeállítása)


5. A keresztyén oktatás létjogosultsága

Pedagógiai ideálok a missziói parancs tükrében; Szerepkonfliktusok (két világ polgárai vagyunk, meg kell tanulnunk ellenkultúrában élni); Kié a gyerek? (Isten, szülő, egyház, iskola helye és szerepe a nevelésben)


6. A keresztyén oktatás – tréningfeladat

Csoportmunkában a keresztyén oktatásra vonatkozó társadalmi, szakmai, felhasználói elvárások azonosítása


7. Mitől keresztyén az iskola?

Sajátos és kizárólagos feladatrendszer; küldetéstudat és szolgálatkészség együttese; A keresztyén iskola Isten-képe, emberképe és gyermekképe, nevelési eszménye (teljes személyiség egysége, kibontakozása,  megőrzése); A keresztyén iskola jövőképe stratégia-alkotása (jövőorientáltság, idealizált, de elérhető jövőkép, kellő kihívás, stratégiai tervezés); A keresztyén iskola szervezeti és személyzeti keretei (fenntartó, vezetés, iskolalelkész, munkatársi közösség szerepe és felelőssége a keresztyén iskola működtetésében)


8. A keresztyén iskola – tréningfeladat

Csoportmunkában az azonosított stratégiai területek pókhálóábrájának elkészítése és jövőképelemek súlyozása


9.  Értékközpontú vezetés

A viselkedésünket meghatározó alapértékek; Az iskolavezetők szakmai működése (nem semleges, hanem normatív, bibliai alapú szakmai identitás); A keresztény iskolavezetés erkölcsi iránytű, és erkölcsi bátorságot kíván


10. Értékközpontú vezetés - tréningfeladat

Csoportmunkában iskolai értékkonfliktusok feldolgozása (normatív szabályok és értékalapú döntések konfliktusa)

11. Vezetői etika

Protestáns hivatástudat a vezetésben; Spiritualitás, menedzsment és szakértelem a vezetői munkában; Vallott és megélt etikai normák, etikai kihívások a vezetői munkában;

12. Vezetői etika – tréningfeladat

Csoportmunkában egy-egy valós etikai krízishelyzettel kapcsolatos döntés elemzése a Mesterelme módszer segítségével1.

13. A vallási és pénzügyi kérdések egyensúlya az iskolavezetésben

Fogalmak tisztázása (vallás, oktatási vezetés,  pénzügyek, egyensúly); Az egyensúly részei (felelősség, igazságosság,  szolgálat)

14. Vallási és pénzügyi kérdések – tréningfeladat

Csoportmunkában az értékközpontú pénzügyi vezetés bibliai alapjainak azonosítása szentírási igehelyeken keresztül - esettanulmányok

15. Keresztyén szemléletű pénzügyi gondolkodás

A Biblia pénzügyi alapelveinek alkalmazása ; Isten „szerepe” az anyagiakban (gazda, tulajdonos, uralkodó és irányító, gondoskodó) és az ember szerepe: a sáfárság (ügyintéző, „menedzser”, hűséges felügyelő); Két szélsőség: a „szegénység-evangélium” és a „prosperitás-evangélium”


16. Pénzügyi gondolkodás - tréningfeladat

Csoportmunkában az értékközpontú pénzügyi vezetés bibliai alapjainak azonosítása szentírási igehelyeken keresztül - esettanulmányok


17. Bibliai szemléletű szervezetfejlesztés

Látás és küldetés meghatározása (A minket körülvevő valóság megértése, képességeink és lehetőségeink megértése, a Stockdale paradoxon); Keresztyén szervezetek öt biblikus célja (istentisztelet, szolgálat, evangelizáció, közösségépítés,  tanítvánnyá tétel); A megvalósítás fontossága (folyamatokban való gondolkodás, szolgáló vezetés); A csapatépítés 6 előkészítő lépése, a csoportalakulás dinamikája

18. Szervezetfejlesztés – tréningfeladat

Csoportmunka: hogyan lehet a mindennapi intézményi gyakorlatban és rendszerszinten a felekezeti oktatásban megvalósítani az öt biblikus célt?

19. PR és iskolamarketing a felekezeti oktatásban

A keresztyén iskola átfogó stratégiai céljai; A keresztyén iskola partneri kapcsolathálója, definitív és rejtett üzenetek a társadalom felé;

20. PR és iskolamarketing – tréningfeladat

Csoportmunkában rendezvény(ek) marketingtervének elkészítése

A képzést elvégző hallgatók a Driestar University és a Református Pedagógiai Intézet által kiállított angol és magyar nyelvű tanúsítványt kapnak, mely a 277/1997. Kormányrendelet értelmében a pedagógusok 7 évenként kötelező 120 órás továbbképzésébe 30 óraként beszámítható (A képzés alapítási engedélyének száma: 9/307/2018.)

A képzés résztvevői létszáma: 18 fő

 

Jelentkezni az alábbi linken lehet: https://rpi-kepzes.reformatus.hu/#/kepzes-reg/H-34080-2018

Célcsoport: 
intézményvezetők, intézményvezető-helyettesek
Szervező: 
Református Pedagógiai Intézet
Kapcsolattartó: 
Regisztrációs díj: 
75 000 Ft / fő
Református köznevelési intézmények munkatársainak: 68.000 Ft/fő, amely tartalmazza a 30 órás képzés szakmai anyagát és a napi két kávészünet árát is. Nem református intézmények munkatársainak és egyéni érdeklődőknek: 75.000 Ft/fő, amely tartalmazza a 30 órás képzés szakmai anyagát és a napi két kávészünet árát is. A jelentkezőknek lehetőségük van ebéd megrendelésére a helyszínen (3900 Ft/alkalom). A hotel szabad férőhelyeinek mértékéig megrendelésre szálláslehetőséget biztosít (egyágyas szobában 16.000 Ft/szoba/éj; kétágyas szobában 18.000 Ft/szoba/éj), egyéni egyeztetés alkalmával: www.premiumapartman.hu
Kedvezményes regisztrációs díj: 
68 000Ft / fő
Időpont: 2019, április 11 - 10:00 - 2019, április 12 - 18:00
Szekció Helyszín Jelentkezési határidő
Jelentkezés 2019.03.17. Jelentkezés